Nieuwe helpdesk voor lokale en regionale zonne-energieprojecten op daken

Gepubliceerd op:
2 februari 2023

De nieuwe Helpdesk Zonopwek helpt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten. Experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nationaal Programma RES (NP RES) helpen hen met hun uitvoeringsstrategie, geven advies en praktische informatie. De helpdesk moet zo bijdragen aan het versnellen van juist deze zonne-energieprojecten, om de klimaatambities van de overheid te halen.

De meeste regio’s hebben zonne-energieprojecten op daken en andere objecten, zoals gevels, parkeerplaatsen en langs infrastructuur, opgenomen in hun Regionale Energiestrategie (RES). Deze manier van zonne-energie opwekken heeft de voorkeur, volgens de zogenaamde zonneladder. De Helpdesk Zonopwek helpt daarom specifiek bij deze projecten. En is voor iedereen die werkt aan een uitvoeringsstrategie hiervoor.

Sneller gaan

Samen moeten we het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten versnellen. Dit is nodig om de klimaatambities van de overheid in 2030 en de lange termijndoelen in 2050 te halen.

De helpdesk Zonopwek helpt daarbij. Door kennis uit te wisselen. Maar ook door kansen te benutten, bijvoorbeeld door het inzetten van vernieuwende technieken. En door te zoeken naar oplossingen voor knelpunten als netcongestie, de overbelasting van het elektriciteitsnet.

Praktische helpdesk

RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten halen op de Helpdesk Zonopwek informatie uit een goed gevulde kennisbank. Maar ook praktijkvoorbeelden, leidraden, een handreiking en werkbladen. De helpdesk is nog in ontwikkeling.

Handreiking en kennissessie

De handreiking 'Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten' helpt RES-regio’s en gemeenten om hun uitvoeringsstrategie voor zonne-energieprojecten op daken en objecten op te stellen. Door de stappen van de handreiking te volgen, ontstaat er een concrete en efficiënte strategie om zo meer grip te krijgen op de uitvoering. Half februari komt de handreiking online. Op donderdag 16 februari lichten RVO en NP RES de handreiking toe in een online kennissessie.

Over de helpdesk

NP RES en RVO voeren de helpdesk uit. Beide organisaties dragen bij met eigen kennisproducten en ontwikkelen nieuwe kennisproducten. En zij coördineren en bemannen de expertpool die klaarstaat voor vragen die binnenkomen.

De Helpdesk Zonopwek is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?