Hoe staat het met TVL Q3 2021?

Gepubliceerd op:
20 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2022

Nog iets minder dan een week en dan sluit de laatste TVL-periode. Deze periode, TVL Q3 2021, ging open op 31 augustus. De afgelopen 7 weken kwamen meer dan 25.000 aanvragen binnen. Dat is flink minder dan in de voorgaande periodes. In Q2 waren dit er bijvoorbeeld ruim 62.000.

Toekenning subsidie

Ruim 16.000 ondernemers kregen inmiddels de TVL Q3 toekenning, voor een totaalbedrag van 230 miljoen. We kunnen niet meer binnen een paar dagen verlenen, zoals bij TVL1 en Q4 2020. Dat komt onder meer door de diverse controles op verbonden ondernemingen en de staatssteungrens. Gelukkig kreeg 80% van de ondernemers TVL Q3 binnen 3 weken. 30% daarvan zelfs binnen een week.

Inhaalslag afhandelingstijd

Er zijn veel verschillende openstellingen tegelijkertijd en de voorwaarden zijn per periode weer anders. De beoordeling van aanvragen wordt zo ingewikkelder en duurt langer. De komende weken willen we een inhaalslag maken in de afhandelingstijden, ook van bezwaren en de vaststelling Q1; daar geven we voorrang aan.

Voor 26 oktober 17.00 uur

Een aanvraag voor TVL Q3 kan nog tot 26 oktober 17.00 uur. Wie de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) wil aanvragen, moet ook TVL Q3 hebben aangevraagd.

Bent u tevreden over deze pagina?