Aanvragen invoercertificaten GATT bevroren rundvlees

Gepubliceerd op:
22 mei 2023

Nieuwsbericht 23.010 – Op 1 juli 2023 start een nieuw contingentjaar voor GATT bevroren rundvlees. Wilt u hiervoor invoercertificaten aanvragen? Dit kan op werkdagen van 1 tot en met 7 juni 2023 voor 13:00 uur.

Binnen het tariefcontingent 09.4003 kunt u bevroren rundvlees van GN-code 0202 en 0206 2991 invoeren uit derde landen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) valt hier niet onder. U betaalt een ad valorem-recht van 20%. De beschikbare hoeveelheid is 43.732.000 kilogram, dit gewicht is vlees zonder been. 

Aanvragen

U vraagt de invoercertificaten digitaal aan op Invoercertificaat rundvlees aanvragen. Dit kan op werkdagen van 1 tot en met 7 juni 2023, voor 13:00 uur. U mag maximaal uw referentiehoeveelheid aanvragen. Dit mag niet meer zijn dan 15% van de totale beschikbare hoeveelheid. U vindt deze hoeveelheden op Invoer rundvlees. Zorg ervoor dat u voor uw aanvraag referentie heeft aangetoond. 

U mag een aanvraag doen voor bevroren rundvlees per GN-code en per land. Doet u meerdere aanvragen? Doe deze tegelijk.  

Zekerheid stellen

Bij uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. Deze is € 6 per 100 kilogram. De zekerheid moet op uiterlijk 7 juni 2023 om 13:0 uur bij ons binnen zijn. Meer informatie leest u op Zekerheid

Toewijzing en geldigheid certificaten

Na de aanvraagperiode geven wij de aangevraagde hoeveelheden door aan de Europese Commissie (EC). Die vergelijkt de aantallen met de beschikbare hoeveelheid. Wordt er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Op 22 juni 2023 publiceert zij de toewijzingspercentages. 

Het certificaat is geldig vanaf 1 juli 2023 tot en met het 30 juni 2024.

Meer weten?

Meer informatie leest u op Invoer rundvlees. Heeft u nog vragen? Bel bij vragen over:

•    de regeling naar 06 4684779;                                                                          
•    uw referentie naar 06 15155759.

U kunt ook een e-mail sturen naar teaminenuitvoer@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?