Invoercertificaten knoflook 2022/2023 aanvragen

Gepubliceerd op:
9 februari 2022

Nieuwsbericht 22.003 – Op 1 juni 2022 opent een nieuw contingentjaar voor de invoer van verse knoflook. Wilt u hiervoor invoercertificaten aanvragen? Voor sommige contingenten gelden extra voorwaarden.

Wanneer aanvragen

Het nieuwe contingentjaar begint op 1 juni 2022 en eindigt op 31 mei 2023. Voor de contingenten China (09.4285) en Overige landen (09.4287) kunt u voor de eerste keer aanvragen van 2 tot en met 6 mei 2022. Op 5 mei mag u geen certificaten aanvragen. Voor het contingent Argentinië (09.4288) kunt u van 1 tot en met 7 november voor het eerst aanvragen.

Knoflook uit China

LORI-registratie

Voor het contingent knoflook uit China (09.4285) registreert u zich vooraf in de LORI-database van de Europese Commissie. U moet uiterlijk 28 februari 2022 geregistreerd zijn.

Heeft u zich al eerder geregistreerd voor dit contingent? En is uw LORI-registratie nog actueel? Dan hoeft u nu geen nieuwe documenten te uploaden. Wijzigt u iets binnen uw bedrijfsvoering of in eerder geüploade documenten? Laat dit aan ons weten. Doe dit binnen 10 dagen nadat de wijziging is ingevoerd. Wij kunnen uw LORI-registratie controleren.

Wilt u meer weten over de LORI-database? Kijk dan op deze pagina’s:

Referentiehoeveelheid aantonen

Bij een verplichte LORI-registratie moet u ook een referentiehoeveelheid aantonen. U moet invoer van knoflook uit China aantonen in deze 2 perioden:

  • 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021
  • 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022

Meer hierover leest u op Referentiehoeveelheid en bewijs.

Knoflook uit Argentinië

Vanaf 1 juni 2022 veranderen de voorwaarden voor het contingent knoflook uit Argentinië. Wat verandert er voor u?

  • De oude contingenten 09.4099 en 09.4104 vervallen.
  • Het nieuwe contingent 09.4288 is voor nieuwe en traditionele importeurs.
  • De voorwaarden voor traditionele en nieuwe importeurs zijn gelijk.

Beschikbare hoeveelheid

De beschikbare hoeveelheid knoflook voor het nieuwe contingent is 19.147.000 kilogram. In de tabel hieronder ziet u de verdeling over de deelperioden.

Deelperiode Hoeveelheid (kilogram)
1 juni tot en met 31 augustus 0
1 september tot en met 20 november 0
1 december tot en met 28/29 februari 11.700.000
1 maart tot en met 31 mei 7.447.000

Er is geen hoeveelheid beschikbaar in de eerste 2 deelperioden. Daarom kunt u de eerste aanvraag doen van 1 tot en met 7 november 2022.

Bewijs van handel

Met uw aanvraag stuurt een bewijs van handel mee. Dit is bewijs van de in- of uitvoer van 25 ton knoflook. Het gaat om 2 aaneensluitende perioden van 12 maanden. Dat betekent dat de perioden voor bewijs van handel voor lopen van:

  • 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021;
  • 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Knoflook uit overige landen (behalve China, Argentinië en Verenigd Koninkrijk)

Met het contingent 09.4287 kunt u verse knoflook invoeren uit andere landen dan China, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk.

Bewijs van handel

Wilt u aanvragen voor dit contingent? Dan moet u een bewijs van handel aantonen. Het gaat om een bewijs van 25 ton in 2 aaneensluitende perioden van 12 maanden. Deze perioden lopen van:

  • 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021;
  • 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022.

Certificaat van oorsprong

Voert u knoflook in uit Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam? Dan heeft u een certificaat van oorsprong nodig. Dit geven de bevoegde autoriteiten van dat land. Ook moet u aantonen dat de knoflook direct van dat land naar de Europese Unie is vervoerd.

Bewijs opsturen

Wilt u alvast bewijs opsturen? Gebruik dan de formulieren op de pagina van mijn.rvo.nl. Vul het Excelbestand in en e-mail het naar teaminenuitvoer@rvo.nl. Heeft u buitenlands bewijs? Stuur dan ook de scans van de originele douanedocumenten en invoeraangiftes mee. Deze documenten moeten ondertekend en gestempeld zijn door de buitenlandse douane. Stuur de documenten ook via de post op naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team in- en uitvoer
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Meer weten?

Op Invoer knoflook vindt u meer informatie over de regeling. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?