ISGAN Awards 2022 - Heeft u de beste smart grid-innovatie ter wereld?

Gepubliceerd op:
30 november 2021

Welk innovatieproject zorgt voor het beste slimme energiesysteem ('smart grid') ter wereld? De ISGAN Awards 2022 geeft antwoord op die vraag. De winnaar van deze award krijgt wereldwijde erkenning voor een baanbrekende oplossing op het snijvlak van innovatie, integratie en transformatie van slimme energiesystemen.

Het International Smart Grid Action Network (ISGAN) reikt deze jaarlijkse 'Award of Excellence' voor de 8e keer uit. Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden mogen hun project aandragen. Het ISGAN is onderdeel van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Energiesysteem van de toekomst

Slimme energiesystemen zijn nodig om de Nederlandse en mondiale klimaatdoelen te halen. Ons duurzame, betaalbare, veilige en betrouwbare energiesysteem moet klaar zijn voor de toekomst. Dat systeem moet kunnen omgaan met wisselingen in vraag en aanbod van hernieuwbare (duurzame) energie. Een flexibele energievoorziening is voor veel partijen noodzaak:

  • Netbeheerders willen hun elektriciteitsnetten niet overbelasten.
  • Energiebedrijven zoeken naar nieuwe producten en diensten die flexibiliteit bevorderen.
  • Wijkbewoners nemen steeds meer lokale duurzame energie-initiatieven.

Smart grids zijn elektriciteitssystemen die dit kunnen. De vele onderdelen van zo'n systeem moeten maximaal op elkaar aansluiten. Hiervoor hebben we innovatieprojecten nodig op technisch, sociaal-economisch en juridisch gebied.

Onderwerpen ISGAN Awards 2022

Bij elke editie stelt de ISGAN Awards een aantal onderwerpen centraal. Deze spelen een belangrijke rol in projecten, programma’s en beleid voor slimme energiesystemen. Voor de ISGAN Awards 2022 zijn dat de onderwerpen:

  • elektrisch vervoer;
  • arbeidsmarkt.

Draag uw innovatie aan

Heeft u een toonaangevend project op een van de onderwerpen? Meld deze uiterlijk 21 januari 2022 0:00 uur UTC aan. Alle informatie en formulieren die u daarvoor nodig heeft, vindt u op ISGAN - ISGAN Awards 2022 (iea-isgan.org) (informatie in het Engels).

De winnende smart grid-innovatieprojecten worden bekend gemaakt in september 2022 tijdens een officiële bijeenkomst van de 13de Clean Energy Ministerial.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?