Minister verstuurt kamerbrief over aanpak piekbelasting

Gepubliceerd op:
27 oktober 2023

Hoe staat het met de regelingen van de aanpak piekbelasting, naast de beëindigingsregeling? Daarover stuurde minister Van der Wal op 26 oktober 2023 een Kamerbrief. In de brief staat dat er in januari 2024 meer duidelijkheid komt.

Minister wil optimale ondersteuning

De minister wil de agrarisch ondernemers die meedoen aan de aanpak piekbelasting optimaal ondersteunen. Daarvoor zijn goede regelingen nodig die praktisch bruikbaar zijn en stimulerend werken. Dat vindt zij belangrijker dan dat de regelingen snel tot stand komen.

Regelingen in ontwikkeling

Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een verplaatsingsregeling voor agrarische bedrijven. Deze moet stimuleren dat veehouders verplaatsing van hun bedrijf zien als een serieuze keuzemogelijkheid. Aan de andere kant moet de regeling wel voldoen aan de regels voor staatssteun van de Europese Unie. Daarover is de minister nog in overleg met de Europese Commissie (EC).

Daarnaast kijkt de minister opnieuw naar de investeringsmodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Belangrijk daarbij is dat iemand die subsidie aanvraagt ook een natuurvergunning kan krijgen voor de investering.

Mogelijkheden aanpak piekbelasting

De verplaatsingsregeling en Sbv-module horen bij verschillende mogelijkheden van de aanpak piekbelasting. Agrarisch ondernemers kunnen de stikstofuitstoot van hun bedrijf fors verminderen. Dit is vrijwillig en kan door te extensiveren, om te schakelen, te innoveren of te verplaatsen. Of door een combinatie van deze mogelijkheden. Ook beëindigen is een mogelijkheid. Daarvoor is er nu de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

In samenwerking met:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?