Kamerbrief over aanpak piekbelasting

Gepubliceerd op:
10 februari 2023

Agrarische en industriële bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden moeten dit op korte termijn verminderen. Dat staat in de Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak die minister Van der Wal op 10 februari 2023 stuurde.

4 opties voor landbouwers

Bent u landbouwer en wilt u weten of uw bedrijf te veel stikstof uitstoot? Begin april komt er een tool om dit te berekenen. Als uw bedrijf te veel stikstof uitstoot, heeft u 4 opties: innoveren, verplaatsen, omschakelen of vrijwillig stoppen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nog aan deze opties. Ze werken bijvoorbeeld aan een regeling voor bedrijfsverplaatsing. Er bestaan ook al verschillende regelingen en projecten die u helpen met verduurzamen. U vindt hiervan een overzicht op Duurzame landbouw.

2 subsidies om te stoppen

Over de mogelijkheid om vrijwillig te stoppen is nu het meest bekend. Hiervoor zijn 2 subsidies in de maak: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV) en de LBV-plus-regeling (LBV+). In april verwachten wij hier meer informatie over. Wat we al wel weten over deze subsidies, leest u op Beëindigingsregelingen veehouderij.

Doel van de aanpak piekbelasting

Het doel van deze aanpak is de stikstofuitstoot snel en gericht verminderen. De aanpak richt zich op 3.000 bedrijven in de agrarische sector en op 35 bedrijven in de industrie. De stikstofuitstoot van deze bedrijven heeft de meeste impact op Natura 2000-gebieden. Met de aanpak piekbelasting verlagen we de stikstofneerslag in deze beschermde gebieden. Ook komt hiermee meer ruimte voor PAS-melders en bouwactiviteiten.

Het kabinet vindt een menselijke benadering belangrijk in de aanpak piekbelasting. Stoot uw bedrijf inderdaad veel stikstof uit? Dan krijgt u de kans om uw situatie te bespreken in een persoonlijk gesprek. Hierin bespreekt u onder andere hoe de overheid u kan ondersteunen bij het verminderen van uw stikstofuitstoot. In april leest u hier hoe u zo’n gesprek aanvraagt.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de aanpak piekbelasting op de website Aanpak Stikstof. Of lees de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?