Koning Willem-Alexander opent windpark op zee Hollandse Kust Zuid

Gepubliceerd op:
9 oktober 2023

Op vrijdag 29 september opende koning Willem-Alexander het windpark Hollandse Kust Zuid in de Nederlandse Noordzee. De verwachte productie van windenergie uit Hollandse Kust Zuid komt overeen met het stroomverbruik van 1,5 miljoen huishoudens. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineerde de locatiestudies op zee en de tenders voor de vergunningverlening.

Sinds 2015 voert RVO metingen voor toekomstige windparken uit. Dat helpt ontwikkelaars bij het plannen en bouwen van een windpark op zee. Daarnaast coördineert RVO het tenderproces. In een tender beoordeelt een onafhankelijke commissie de ingediende vergunningaanvragen. Daarbij kijkt de commissie naar een aantal criteria. De vergunningaanvraag die op basis van de criteria de hoogste score haalt, krijgt de vergunning om het windpark te bouwen en te exploiteren.

Belangrijke mijlpaal

De opening van windpark Hollandse Kust Zuid is een belangrijke mijlpaal in de routekaart 2023 voor windenergie op zee. De routekaart heeft als doel om eind 2023 4,5 gigawatt (GW) aan opgesteld vermogen op zee te realiseren. Hollandse Kust Zuid levert daar een grote bijdrage aan, want de 139 turbines hebben samen een capaciteit van 1,5 GW. Het windpark behoort daarmee tot de grootste offshore windparken ter wereld. Ook is dit het eerste subsidievrije windpark ter wereld.

Ecologie beschermen

Om de ecologie tijdens de bouw van het windpark zoveel mogelijk te beschermen troffen de ontwikkelaars meerdere maatregelen. Denk hierbij aan een dubbel bellenscherm tijdens het heien om onderwatergeluid te dempen en de impact voor bruinvissen te beperken. Of extra grote watertoevoergaten, die beschutting voor het zeeleven in de turbines bieden. Dit is de eerste keer dat een turbine zelf is gebruikt voor natuurinclusief ontwerp van een windpark. Verder zijn onder meer kunstmatige rotsriffen toegevoegd om het gebied aantrekkelijker te maken voor vissen, krabben en schaaldieren.

Feiten over Hollandse Kust Zuid

 • Het windpark is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz
 • Elke turbine heeft een vermogen van 11 megawatt (MW)
 • Tiphoogte: 225 meter boven zeeniveau
 • Rotordiameter: 200 meter
 • Elk turbineblad is 97 meter lang
 • Gewicht fundering: 735 tot 955 ton
 • Lengte fundering: 62 tot 75 meter
 • Diameter fundering: 7 tot 8 meter
 • Zeebodem op een diepte van 17 tot 28 meter
 • 315 km aan 66kV inter-array netkabels
 • Oppervlakte: 225 km2

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?