Kringloopeconomie krijgt boost met nieuwe KIA CE-subsidie

Gepubliceerd op:
5 juli 2022

De overheid heeft grote plannen voor de overgang naar een circulaire economie. Een nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan deze ‘kringloopeconomie’. Zij kunnen de subsidie vanaf 5 juli aanvragen.
 

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten zo lang mogelijk te gebruiken. Met de subsidie Kennis- en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE) kunnen ondernemers en onderzoeksinstellingen vernieuwende producten, processen of diensten ontwikkelen die hieraan bijdragen. Of onderzoek doen dat helpt innovatieve circulaire producten te ontwikkelen. Hiervoor is in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. 

Consumentengoederen, maakindustrie en bouw

Voor de overgang naar een circulaire economie zijn zowel technologische als niet-technologische innovaties nodig. Beide typen onderzoek krijgen subsidie met de KIA CE-regeling. Ze moeten leiden tot de ontwikkeling van een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Een project krijgt maximaal € 500.000 subsidie.
Projecten die subsidie krijgen, vallen binnen de sectoren:

  • consumentengoederen;
  • maakindustrie (de verwerking van materialen tot nieuwe producten);
  • bouw.

Economie circulair in 2030

Voor de overgang naar een circulaire economie, wil de overheid in 2030:

  • Minder gebruik van grondstoffen;
  • Langer en vaker (her)gebruiken van producten en materialen;
  • De nadelige gevolgen kleiner maken van grondstoffengebruik op klimaat, biodiversiteit, milieu en leveringszekerheid.

Een belangrijke sleutel in deze overgang is innovatie. Daarom moedigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met deze regeling de ontwikkeling van kennis en innovatie aan. Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is de motor achter deze doelen en de aanpak.

Laat uw projectidee toetsen

Op 5 september organiseert RVO, die de regeling uitvoert, een informatiebijeenkomst voor ondernemers en onderzoeksinstellingen over deze regeling. U hoort meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidieregeling. U kunt u projectidee alvast toetsen en andere bedrijven/onderzoeksinstellingen ontmoeten voor mogelijke samenwerking.  

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?