Laatste kans voor definitieve subsidieberekening TVL

Gepubliceerd op:
30 mei 2022

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 aangevraagd? En nog niet uw werkelijke omzet aan ons doorgegeven? Dan heeft u nog een allerlaatste kans dit voor 10 juni 2022 te doen. Voor TVL Q2 2021 heeft u tot 20 juli 2022 de tijd.
 

Mogelijk is doorgegeven van deze gegevens aan uw aandacht ontsnapt. Het is wel erg belangrijk dit alsnog op tijd te doen. Doet u dit niet, dan moeten wij uw definitieve subsidie namelijk vaststellen met gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor u uitpakken.

Laatste kans

U ontving voor deze TVL-perioden al meerdere malen een oproep om uw werkelijke omzetgegevens door te geven. Wij geven u nu nog eenmaal een laatste kans alsnog uw werkelijk omzetgegevens door te geven.

Geef uw werkelijke omzet nu door.

Geen omzet doorgeven?

Geeft u uw werkelijke omzet niet door? Dan stellen wij de definitieve subsidie vast op basis van gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor u uitpakken. Het kan  zelfs betekenen dat de subsidie op €0 wordt vastgesteld. U moet het voorschot dan terugbetalen.

We stellen uw subsidiebedrag op €0 vast:

  • wanneer er geen gegeven bij de Belastingdienst bekend zijn;
  • wanneer uw subsidie hoger is dan 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. U voldoet dan niet aan de TVL-voorwaarden en heeft geen recht op subsidie;
  • uw omzetgegevens bij de Belastingdienst zijn niet representatief. Ze wijken fors af van de gegevens die u bij subsidieverlening opgaf.

Meer weten?

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bent u tevreden over deze pagina?