Doe mee aan de landelijke energieraadpleging

Gepubliceerd op:
16 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2023

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet ons energiesysteem veranderen. Maar die overgang naar een nieuw energiesysteem leidt tot dilemma’s en keuzes die iedereen raken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft daarom alle Nederlanders de kans advies te geven en te horen wat zij belangrijk vinden. Tot en met 1 maart kan iedereen meedoen aan deze landelijke energieraadpleging.

Om klimaatneutraal te zijn, moet het energiesysteem in Nederland overgaan op duurzame energievormen, zoals hernieuwbare (duurzame) elektriciteit, groene gassen, hernieuwbare warmte en groene brandstoffen. Met een energiesysteem bedoelen we de verbinding tussen vraag en aanbod (opwek en gebruik), transport en opslag van verschillende energievormen. 

Dilemma's en keuzes

De keuzes die de overheid in deze energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewerkte energie) maakt hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Er ontstaan dilemma’s waar niet één perfect antwoord voor bestaat. Daarom wil het ministerie graag advies en ideeën van veel verschillende mensen, onder meer via deze landelijke energieraadpleging. Op die manier hoopt het kabinet dat de besluiten in de energietransitie zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van Nederlanders.

Doe mee en adviseer de regering

Tot en met 1 maart kunnen alle Nederlanders meedoen aan de landelijke energieraadpleging. In de raadpleging krijgen Nederlanders in een enquête 10 waarden te zien waar de overheid rekening mee kan houden in de energietransitie.

Welke waarden zijn voor u belangrijk? Wij vragen u hier een keuze in te maken. Deze keuzes kunt u uitgebreid motiveren en nuanceren. De resultaten komen begin april beschikbaar en worden gebruikt bij het ontwikkelen van het beleid voor het energiesysteem in 2050.

Werkplaatssessies voor energiesysteem van de toekomst

De landelijke energieraadpleging is één van de mogelijkheden waarop u invloed uit kunt oefenen op het energiesysteem in 2050. Maar er zijn meer manieren. Op 2, 8 en 16 maart zijn er meedenksessies (Werkplaatsen) waarin we ook graag kennis en expertise van anderen gebruiken.

Wetenschappelijke methode

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert de energieraadpleging samen met Populytics. De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?