Dataportal maakt locatiestudies windenergie op zee beter vindbaar

Gepubliceerd op:
13 september 2023

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert sinds 2015 onderzoeken voor windparken in de Noordzee. Deze bodem-, wind- en wateronderzoeken helpen windparkontwikkelaars bij het maken van plannen en ontwerpen voor de windparken. Met de lancering van een nieuw dataportal zijn de onderzoeken makkelijk en snel toegankelijk voor iedereen.

Door de onderzoeken centraal uit te laten voeren wordt Nederland steeds efficiënter in het bouwen van windparken op zee. Zo brengen we van tevoren in kaart hoeveel energie een windpark kan opwekken. En helpen we windparkontwikkelaars bij het ontwerp. Op die manier levert windenergie op zee een belangrijke bijdrage aan een duurzaam en klimaatneutraal Nederland.

Grote datasets nu ook online

De datasets van de locatiestudies zijn soms wel 1,7 terabyte groot, te groot om op een gewone website te plaatsen. Om die grote datasets te ontvangen, moesten windparkontwikkelaars van over de hele wereld deze bij ons opvragen. We vulden externe harddrives met deze grote datasets, die we naar de windparkontwikkelaars stuurden. Het nieuwe dataportal maakt de onderzoeken makkelijker en sneller verkrijgbaar voor windparkontwikkelaars en andere organisaties.

Data per windenergiegebied

Het dataportal is onderdeel van offshorewind.rvo.nl. Op deze website, gericht op ontwikkelaars van windparken, publiceerden we eerder al kleinere datasets en webinars. Nu is alle data van de locatiestudies op dezelfde website verzameld. Tegelijk met de lancering van het portal kreeg de website een nieuwe uitstraling. Windenergiegebieden zijn hierdoor makkelijker te vinden. Met een Engelstalige nieuwsbrief en nieuwsberichten blijven windparkontwikkelaars op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo houden we onze informatie transparant, overzichtelijk en toegankelijk.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?