Marktconsultatie: subsidie voor bouw installaties omzet biogrondstoffen in duurzame energie en grondstoffen

Gepubliceerd op:
13 april 2023

Gaat een subsidie ondernemers helpen op commerciële schaal installaties te bouwen om biogrondstoffen om te zetten in duurzame energie en grondstoffen? In een marktconsultatie polsen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de behoefte van ondernemers aan een mogelijke subsidieregeling voor de marktintroductie van zogenaamde ‘vergassingstechnologie’ voor biogene (rest)stromen. Ondernemers kunnen reageren op deze consultatie tot en met dinsdag 9 mei.

Innovatieve technologie

Vergassing is een innovatieve technologie waarmee (biogene) reststromen kunnen worden omgezet in duurzame energie en grondstoffen. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze technologie verder kunnen helpen met geld uit het Klimaatfonds. Dit geld wordt ingezet om de klimaatdoelen te halen. Hierover besluit het kabinet  in de Voorjaarsnota. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zet deze marktconsultatie namens de ministeries uit om een mogelijke subsidieregeling op te zetten. 

Behoefte van ondernemers

Het doel van deze consultatie bestaat uit 2 delen: 

 1. Inventariseren wat de plannen zijn in de markt voor de bouw van installaties voor de vergassing van biogene (rest)stromen;
 2. Inventariseren wat de concrete behoeftes zijn om projecten effectief te ondersteunen. 

De consultatie is specifiek bedoeld voor bedrijven die in de komende jaren zo’n installatie willen bouwen op commerciële schaal. We gebruiken de antwoorden op deze consultatie om keuzes te maken in de mogelijke subsidieregeling. Op de consultatiepagina lichten we de achtergrond van de consultatie uitgebreid toe.

  Insturen van uw reactie  

  Stuur uw reactie in van donderdag tot en met dinsdag 9 mei. We behandelen uw inzending vertrouwelijk. Wel maken we een algemene en anonieme samenvatting van de reacties openbaar.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?