Meer aanmeldingen GLB-subsidies zorgen voor aanpassing tarieven

Gepubliceerd op:
16 november 2023

De belangstelling voor de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023 is groot. Dit is goed nieuws voor het milieu. Het heeft ook gevolgen voor het budget. Meer boeren dan gedacht komen in aanmerking voor de goud-premie van de eco-regeling. Ook zijn er meer aanvragen voor de basispremie dan in voorgaande jaren.

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is blij dat zoveel boeren stappen zetten die bijdragen aan de duurzame doelen. Dit is positief voor het doelbereik. Het succes heeft ook een keerzijde, omdat het budget gelimiteerd is. Dit staat in de Kamerbrief van 16 november 2023.

Nog geen definitieve bedragen

De tarieven per hectare zijn nog niet definitief vast te stellen. Dit geldt voor de basispremie en de eco-regeling en heeft 2 redenen:

  • Voor de basispremie zijn meer hectares aangevraagd dan in eerdere jaren. Dit komt waarschijnlijk door het toevoegen van de landschapselementen aan de subsidiabele oppervlakte. Hierdoor valt het hectarebedrag lager uit.

  • Tijdens de definitieve aanvraag kunnen aanvragers nog activiteiten terugtrekken. Daardoor is pas na 30 november duidelijk hoeveel bedrijven in aanmerking komen voor een eco-premie in brons, zilver of goud. En welke tarieven mogelijk zijn.

Voorlopige tarieven en landbouwreserve

De minister stelt voorlopige tarieven vast. Zo kunnen we in december al betalingen doen. De definitieve tarieven kunnen hoger uitvallen. Als dat zo is, krijgt u een extra betaling in het voorjaar van 2024. Ook onderzoekt de minister of er andere opties zijn om boeren te kunnen belonen voor de prestaties die zij leveren. 

Nederland heeft € 4,995 miljoen van de Europese Commissie gekregen. Dit is de landbouwreserve. Dit bedrag is bedoeld voor steun aan de boeren. Het droge voorjaar heeft gevolgen gehad voor alle grondgebonden boeren in Nederland. Daarom voegt de minister het bedrag uit de landbouwreserve toe aan de basispremie. U ontvangt dit extra bedrag automatisch.

Wanneer is de uitbetaling?

Eerdere jaren betaalden we de meeste directe betalingen (basispremie) uit in december (95% van alle aanvragen). Dit jaar krijgt u een voorlopige betaling in december, omdat de definitieve tarieven nog niet zijn vastgesteld. De definitieve betaling volgt in het voorjaar van 2024. We betalen de eco-regeling ook in 2024 uit.

Bent u tevreden over deze pagina?