Meer Hollandse bonen door Green Deal Eiwitrijke Gewassen

Gepubliceerd op:
14 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Nederland wil meer plantaardige eiwitten van eigen bodem voor menselijke consumptie telen, verwerken en verkopen. Dit is een van de doelen van de nieuwe Green Deal: Eiwitrijke Gewassen. Want met meer lokale producten zijn we minder afhankelijk van import. Ook is dat beter voor het klimaat en de gezondheid van mensen en dieren.

Kikkererwten

Green Deal Eiwitrijke gewassen

Op donderdag 14 juli 2022 ondertekende minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met 55 andere partners de nieuwe Green Deal Eiwitrijke gewassen. Deze Green Deal draagt bij aan de Nationale Eiwitstrategie (NES). Hij heeft als doel om Nederland meer zelfvoorzienend te maken in nieuwe en plantaardige eiwitten.

Andere doelen uit de Green Deal Eiwitrijke gewassen zijn:  

  • Een gezond verdienmodel creëren voor meer Nederlandse telers van eiwitrijke gewassen.
  • De verkoop van levensmiddelen met in Nederland geteelde eiwitten vergroten.
  • Meer in Nederland geteelde plantaardige eiwitten in levensmiddelen.
  • Een goede samenwerking in de hele keten. Een gesloten kringloop is hierbij het uitgangspunt.

Keten: van veredelaar tot en met detailhandelaar

Niet vaak wordt er met zoveel partners in een Green Deal samengewerkt. 56 partijen uit de hele keten zijn aangesloten: van veredelaar en teler tot en met de verwerker en detailhandelaar. Op de pagina Green Deal Eiwitrijke gewassen staat de volledige lijst van deelnemende partijen. Partijen die willen toetreden tot de Green Deal Eiwitrijke gewassen kunnen contact opnemen met Foodvalley NL, partner en voorzitter van de stuurgroep.

Over de Green Deals

Met de Green Deals is er ruimte voor vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Om zo de verandering naar een duurzame economie te versnellen. Wij ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de uitvoering van Green Deals.

In december 2020 presenteerde het ministerie van LNV de Nationale Eiwitstrategie (NES). De Green Deal Eiwitrijke gewassen is hier een onderdeel van.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?