Meer kans op overheidsopdrachten buiten de EU

Gepubliceerd op:
31 augustus 2022

Het is voor Nederlandse bedrijven niet altijd even makkelijk om toegang te krijgen tot aanbestedingen in landen buiten de Europese Unie (EU). De EU wil daar wat aan doen. Daarom is het Internationaal Aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument, IPI) in het leven geroepen.

De Europese markt voor overheidsopdrachten is een van de grootste en meest toegankelijke ter wereld. Alleen is de aanbestedingsmarkt van handelspartners van de EU vaak niet zo open. Handelsbeperkingen kunnen Europese bedrijven belemmeren in hun markttoegang.

Dat is zonde. Want het kan voor Europese bedrijven juist heel winstgevend zijn om overheidsopdrachten in landen buiten de EU uit te voeren.

Aanbestedingsmarkten opener maken

De EU wil graag een gelijker speelveld voor Europese bedrijven bij overheidsopdrachten in landen buiten de EU ('derde landen'). Daarom heeft ze een 'handelsinstrument' ontwikkeld: het Internationaal Aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument, IPI).

Met het IPI in de hand kan de Europese Commissie met het betrokken land in gesprek gaan of de aanbestedingsmarkt wat meer opengesteld kan worden. Leidt overleg niet tot een oplossing en blijft het land beperkingen opleggen? Dan kan de EU de toegang tot de EU-aanbestedingsmarkt beperken voor buitenlandse ondernemingen afkomstig uit dat land. Op de website van Rijksoverheid wordt precies uitgelegd hoe dat werkt.

Wat kunt u als ondernemer hiermee doen?

Komt u een beperking tegen bij aanbestedingen in landen buiten de EU? Meld ze dan via het Single Entry Point, het klachtenmechanisme van de Europese Commissie voor handelsbelemmeringen.

Op basis van klachten, of op eigen initiatief, kijkt de Europese Commissie of het IPI-instrument ingezet kan worden. Dat kan op termijn uw kansen bij aanbestedingen in landen buiten de EU verhogen.

Wat merkt u als Nederlands bedrijf van een IPI?

Als Nederlandse ondernemer merkt u niet direct iets van een IPI-maatregel. IPI-maatregelen kunnen immers alleen aan ondernemers uit landen buiten de EU opgelegd worden.

Als u deelnemer bent van een samenwerkingsverband, kunt u wel de gevolgen merken van een maatregel. Dit gebeurt in bepaalde gevallen als er een ondernemer uit een land buiten de EU bij de samenwerking is betrokken, en er tegen diegene een maatregel geldt.

Heeft u een opdracht binnengehaald terwijl er IPI-maatregelen gelden? Dan moeten de aanbestedende diensten een aantal contractuele voorwaarden opnemen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat bij de uitvoering van de opdracht alsnog veel bedrijven zijn betrokken uit een land waarvoor een IPI-maatregel geldt.

Wanneer gaat het IPI in?

Sinds 29 augustus is het instrument van kracht. Het zal nog even duren voor de eerste maatregel via de IPI wordt toegepast. De Europese Commissie werkt aan richtlijnen voor hoe de IPI werkt. Daarnaast komt er meer voorlichtingsmateriaal.

Meer weten?

Vragen over het IPI? Neem contact op met handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

Vragen over zakendoen in derde landen?

Neem contact op met onze adviseurs. Zij denken graag met u mee.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?