Meer locatiestudies dan ooit ter voorbereiding op wind op zee

Gepubliceerd op:
17 mei 2023

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen op dit moment meerdere schepen bodemonderzoek op de Noordzee. In mei varen in een week zelfs 4 onderzoeksschepen tegelijkertijd op zee - meer dan ooit. De schepen brengen gebieden in kaart die zijn aangewezen voor de bouw van windparken. Ook zijn binnenkort 5 meetcampagnes voor wind- en wateronderzoeken actief op de Noordzee.

Met de gegevens uit deze bodem-, wind- en wateronderzoeken maken windparkontwikkelaars plannen en ontwerpen voor windparken op zee. De Rijksoverheid laat de onderzoeken centraal uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van de data van de onderzoeken sterk verbeterd en zijn de kosten van windenergie op zee in de afgelopen jaren flink verlaagd.

Meer windparken op zee

Sinds 2015 voert RVO metingen voor toekomstige windparken uit. De afgelopen jaren zijn diverse windparken op zee gebouwd en de komende jaren volgen er meer. Want de doelstellingen voor windenergie op zee zijn verhoogd. In 2030/2031 wil Nederland voor 21 gigawatt (GW) geïnstalleerd vermogen aan windenergie op zee hebben staan. Daarom moeten we het aantal onderzoeken uitbreiden. Zo halen we de strakke deadlines voor het opleveren van de resultaten voordat de vergunningen voor de windparken kunnen worden gegeven.

Bodemonderzoek

Vanaf mei 2023 varen in opdracht van RVO 4 schepen van Fugro op de Noordzee. Zij doen onderzoek naar de condities en de samenstelling van de bodem. Na de ondiepe bodemmonsters van deze schepen zal een ander schip diepere monsters nemen. Deze monsters worden opgehaald van een diepte van 60 meter. De schepen brengen de ondergrond in kaart. Dit helpt bij het ontwikkelen van de fundatie van de windturbines en de kabels die hier komen te liggen.

Wind- en wateronderzoek

Tegelijk met de bodemonderzoeken vinden ook wind- en waterstudies plaats. GEOxyz en RPS voeren deze onderzoeken uit. Dit gebeurt met de modernste technieken, zoals drijvende lasers (LiDARs) voor het bepalen van windsnelheden. Hiermee lopen RVO en Nederland internationaal voorop. De komende tijd voeren GEOxyz en RPS in opdracht van RVO 5 meetcampagnes uit, met ieder 2 meetboeien die in de Noordzee liggen. Deze meten de windsnelheden binnen een gebied, maar ook welk effect de windparken op elkaar hebben. De campagnes duren 2 jaar per windenergiegebied.

Duurzamer Nederland

De wind- en watermetingen helpen bij een zo precies mogelijke opbrengstberekening van een windpark. Want hoeveel energie kan een windpark op zee opwekken? Verder helpen de bodemonderzoeken en de golf- en stromingsmetingen bij het maken van een ontwerp voor een windpark. Zo wordt Nederland steeds efficiënter in het bouwen van windparken op zee, die nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzamer Nederland en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?