Meer subsidiemogelijkheden voor demonstreren energie-innovaties

Gepubliceerd op:
20 november 2023

Een nieuwe aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zet de deur open voor ondernemers die vernieuwende technologie binnen hun bedrijf willen toepassen (demonstreren) voor een lagere CO2-uitstoot. Zij kunnen nu ook subsidie aanvragen voor demonstraties die zich focussen op het gebruik, transport en opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van duurzame energie. Ook de subsidiebedragen per project zijn verhoogd. Ondernemers kunnen vanaf 21 november aanvragen.

Met een demonstratieproject investeert een ondernemer in de toepassing van een nieuwe of vernieuwende technologie. Met als doel deze als eerste in Nederland te gebruiken. De gesubsidieerde projecten moeten bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland voor 2034. 

Een belangrijke wijziging in de nieuwe aanvraagronde is dat ondernemers naast pilotprojecten voor meer soorten demonstratieprojecten subsidie kunnen aanvragen. Daarnaast is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van maximaal € 15 miljoen naar € 25 miljoen voor pilotprojecten, en € 30 miljoen voor demonstratieprojecten.

Biokerosine en batterijen voor duurzame energie 

Zo kunnen bijvoorbeeld ondernemers die met 'Direct Air Capture'-installaties CO2 afvangen, ook gebruikmaken van de subsidie. Ook demonstratieprojecten voor de productie van biobrandstoffen, zoals biokerosine, vallen nu onder de subsidie, zolang deze brandstoffen voldoen aan Europese duurzaamheidscriteria. Tot slot zijn demonstratieprojecten van batterijen ook mogelijk, zolang er een directe koppeling is met een hernieuwbare energieproductie installatie.

Opnieuw gebruiken eigen afval 

Ook binnen het thema circulaire economie zijn meer subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Eerder kwamen alleen demonstratieprojecten in aanmerking die waren gericht op het opnieuw gebruiken van afval van anderen. Nu kunnen ondernemers ook subsidie aanvragen voor het opnieuw gebruiken van eigen afval. Dit geldt ook voor de vervanging van primaire grondstoffen (gewonnen uit de natuur) door secundaire grondstoffen (afvalfase-geëindigde bijproducten die onder bepaalde voorwaarden kunnen dienen als grondstof).

Meer tijd voor lagere CO2-uitstoot 

Eerder moesten ondernemers met hun demonstratieprojecten binnen de DEI+-regeling zorgen voor een lagere CO2-uitstoot in Nederland vóór 2030. Die termijn is nu verlengd van 2030 naar binnen 10 jaar na de start van het project. Voor aankomende aanvraagronde zal dat dus tot 2034 zijn.

"De innovatieprojecten binnen deze subsidie zitten nog in de ontwikkelfase. De doelstelling van 2030 kwam met het jaar dichterbij. De bijdrage aan een lagere CO2-uitstoot op die korte termijn was voor sommige projecten niet meer realistisch. Door de termijn te verleggen naar 2034 kunnen meer projecten die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot subsidie krijgen", aldus Ruben Hortensius, regelingcoördinator van de DEI+ bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Natuurlijk blijft een lagere CO2-uitstoot in Nederland ook na 2030 belangrijk. Dat staat beschreven in het concept Nationaal plan energiesysteem (NPE) 2050. Dit plan beschrijft hoe ons energiesysteem er in de toekomst uit gaat zien.

Online informatiebijeenkomst

Ondernemers kunnen op 4 december om 15.30 uur tijdens een online bijeenkomst meer horen over de belangrijkste wijzigingen van de subsidie en de bredere mogelijkheden. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?