Aantal octrooiaanvragen in Nederland weer gestegen in 2022

Gepubliceerd op:
30 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2023

Het aantal aanvragen voor octrooien blijft stijgen in Nederland. In 2022 dienden aanvragers in totaal 3.772 nieuwe octrooiaanvragen in; een stijging van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel de groei afvlakt, blijft de trend positief. Dat meldt Octrooicentrum Nederland in zijn jaarbericht.

Jaarbericht Octrooicentrum Nederland 2022

Meeste octrooien in de werktuigbouw

De laatste 5 jaar is er weinig veranderd aan de verdeling van verleende octrooien over de verschillende technologiegebieden. Ongeveer 40% van de octrooien gaat over werktuigbouw. Daarnaast verleent Octrooicentrum Nederland veel octrooien voor de bouw. Het aandeel verleende octrooien voor consumentengoederen is iets afgenomen, terwijl het aandeel voor chemie of farmacie en instrumenten iets is toegenomen.

Meeste octrooien in en om Delft

Relatief de meeste octrooien zijn in de periode van 2018 tot 2022 verleend in de regio Delft en het Westland: meer dan 232 per 100.000 inwoners. Deze octrooien komen van de TU Delft en van technologisch innovatieve mkb’ers in de regio. Op de 2e plaats staat Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) met bijna 100 octrooien per 100.000 inwoners. De Achterhoek staat op de 3e plaats met bijna 67 octrooien per 100.000 inwoners.

Afvlakking aantal hergebruikte octrooiaanvragen

Het aantal octrooiaanvragen in Nederland vertoont al jaren een stijgende lijn, maar de groei vlakt af. Dat komt mede door de sterke afname van het aantal aanvragen die een exacte kopie zijn van eerder ingediende octrooiaanvragen, waarvan wij er in 2021 en 2022 honderden ontvingen.

Toename rechtszekerheid octrooiaanvragers

In 2022 heeft Octrooicentrum Nederland hard gewerkt aan een van de grootste innovaties van het octrooisysteem: de vernieuwing van de Rijksoctrooiwet 1995. De wetswijziging houdt in dat er in Nederland een zogenoemd getoetst systeem voor octrooien komt. Dat moet ervoor zorgen dat de rechtszekerheid verbetert voor mensen die een octrooi aanvragen.

Meer bekendheid intellectueel eigendom

Verder heeft Octrooicentrum Nederland in 2022 met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) activiteiten ontwikkeld om de kennis rond intellectueel eigendom te vergroten. Deze zijn erop gericht een breed publiek te informeren over hoe je de verschillende soorten intellectueel eigendom kunt gebruiken, inclusief doorverwijzing naar elkaars dienstverlening.

Bekijk het jaarbericht

Hoe innovatief is Nederland? Bekijk het interactieve Jaarbericht 2022 van Octrooicentrum Nederland in de browsers Edge, Chrome of Firefox. Internet Explorer is hiervoor te verouderd.

Bent u tevreden over deze pagina?