Meer woningen en gebouwen aangesloten op warmtenetten in 2022

Gepubliceerd op:
2 oktober 2023

Grote warmtenetten zorgden in 2022 voor een besparing van 63,1% in CO2-uitstoot (vergeleken met warmte door cv-ketels). Iets meer dan in 2021. Dat blijkt uit duurzaamheidsrapportages van warmtebedrijven die via warmtenetten (ook wel stadsverwarming) warmte leveren aan woningen en gebouwen in Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzamelt de rapportages en analyseert deze.

Pijpleiding warmtenet

Warmtebedrijven zijn verplicht om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten. Dit staat in de Warmtewet. Zo krijgen wij duidelijk hoe duurzaam de warmte is die we in Nederland via warmtenetten in woningen en gebouwen geleverd krijgen.

Daling in warmtelevering

Warmtenetten waren in 2022 iets duurzamer dan in 2021. De grote warmtenetten zorgden in 2022 voor een besparing van 63,1% in CO2-uitstoot, vergeleken met 62,6% in 2021. Dit is onder meer te danken aan zo’n 15.000 nieuwe aansluitingen van woningen en gebouwen op bestaande warmtenetten. Er waren in 2022 in totaal ook zo’n 95.000 aansluitingen op kleine en middelgrote warmtenetten. Ook dit is een kleine stijging. Dit komt deels omdat meer kleinere warmtenetten in dat jaar rapporteerden. RVO schat in dat er nog eens zo’n 40.000 extra (kleine) aansluitingen zijn waar we geen cijfers van hebben, omdat zij niet hoeven rapporteren.

Ook is er een flinke daling te zien in de warmtelevering via deze grote warmtenetten vergeleken met 2021. In 2022 was dit 19,2 petajoule (PJ). In 2021 was dit 23,3 PJ. Een verklaring hiervoor is een warme winter en gebruikers die energie bespaarden vanwege de hoge kosten van energie.

Duurzaamheid van energie

Het aandeel van de duurzame energie van alle geproduceerde warmte is in 2022 37,9%. In 2021 was dat 38,5%. Het grootste deel hiervan bestaat uit warmte uit afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrales. Hierbij is het biogene deel duurzaam (hout, papier en voedselresten). De restwarmte van de totale geproduceerde warmte is 8,8% (9,7% in 2021). Restwarmte is normaalgesproken 'verloren' warmte, maar wordt nu gebruikt voor warmtenetten.

Wie en waarom rapporteren?

In de Warmtewet staat dat vergunninghouders van warmtenetten jaarlijks moeten rapporteren over de duurzaamheid van de geleverde warmte. Dit zijn zij verplicht sinds 2020. Warmtebedrijven die aan meer dan 10 klanten tegelijk én 10.000 gigajoule (GJ) of meer per jaar aan warmte leveren moeten over al hun warmtenetten rapporteren. Voor warmtebedrijven met kleine(re) warmtenetten (minder dan 500 aansluitingen) is een korte rapportage voldoende.

Bekijk de volledige uitleg en cijfers van de rapportages over de duurzaamheid van warmtenetten in 2022

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?