Mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking

Gepubliceerd op:
5 december 2023

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de hoogte van het nationale mestproductieplafond in lijn brengen met de derogatiebeschikking. Dit gaat in vanaf 2024. Hij verwacht dat er geen maatregelen nodig zijn om onder het mestproductieplafond van 2024 te blijven. Voor 2025 zijn waarschijnlijk wel extra maatregelen nodig. 

In 2024 mogelijk geen maatregelen nodig

De minister verwacht dat we in 2024 onder het afgesproken mestproductieplafond blijven. Wel neemt hij nu eerst een aantal besluiten. Hiermee wil hij voorkomen dat de mestproductie kan groeien. Het gaat om deze besluiten:

  • uitstel van actualisatie excretieforfaits voor melkvee en uitbreiding van de melkklassen
  • de fosfaatbank voorlopig niet openstellen

Vanaf 2025 extra maatregelen 

Deze besluiten zijn waarschijnlijk niet genoeg om ervoor te zorgen dat Nederland vanaf 2025 onder het mestproductieplafond blijft. De nationale mestproductie moet in dat jaar namelijk met ongeveer 10% omlaag. Daarom kiest de minister voor extra maatregelen.

De minister wil de gevolgen van de maatregelen in de gaten houden. En ook de resultaten van de landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties: Lbv en Lbv-plus. Hij laat weten dat het waarschijnlijk nodig is om vanaf 2025 het afromingspercentage bij overdracht van fosfaatrechten hoger te maken. Hij verwacht dat hierdoor de mestproductie daalt in Nederland. De minister wil in gesprek gaan met de sectorpartijen over de hoogte van dit afromingspercentage.

De maatregelen die hierboven staan raken vooral de melkveesector. Als het nodig is wil de minister nog andere extra maatregelen invoeren. Deze kunnen dan misschien ook de varkens- en/of pluimveesector raken.

Nieuwe mestproductieplafonds in Meststoffenwet 

Nederland is verplicht om de wet aan te passen aan de derogatiebeschikking. Daarom wil de minister de nieuwe, lagere mestproductieplafonds uiteindelijk vastleggen in de Meststoffenwet. Ook voor 2024 moet het mestproductieplafond in lijn zijn met de voorwaarden uit de derogatiebeschikking. Daarom wordt dit geregeld via een ministeriële regeling.

Vragen?

Heeft u vragen over derogatie of de overdracht van fosfaatrechten? Wij helpen u graag. U kunt ons bellen of met ons chatten.

Kamerbrief lezen?

De Kamerbrief Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking leest u op Rijksoverheid.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?