Met 'groene' DHI-subsidie succesvol duurzaam internationaal ondernemen

Gepubliceerd op:
19 juni 2023

Sinds begin dit jaar kunt u 'groene' DHI-subsidie aanvragen als uw technologie, product of dienst meewerkt aan aan de vergroeningsdoelen. Met deze extra subsidie kunt u investeren in duurzame projecten in het buitenland, of uw product aan een internationale doelgroep laten zien. Wat zijn de vergroeningsdoelen en hoe doet u een aanvraag? We vertellen het u graag.

Groene DHI-subsidie

Het groene onderdeel van d subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) kijkt naar projecten die zich sterk maken voor een beter milieu. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die klimaatverandering bestrijden of meehelpen met de transitie naar een circulaire economie.

Voldoet uw project aan de voorwaarden? Dan kunt u 70% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot de maximum subsidiebedragen die de regeling noemt.

De groene DHI-subsidie is interessant als uw technologie, product of dienst bijdraagt aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Transitie naar een circulaire economie.
  • Preventie en bestrijden van vervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.

In het 'Toetsingskader groene projecten' vindt u voorbeelden die kunnen meehelpen aan deze doelen.

Wat is DHI?

De groene DHI-subsidie is onderdeel van de DHI-subsidieregeling. De regeling is er voor Nederlandse ondernemers die:

  • in het buitenland een project willen uitvoeren;
  • willen investeren in een buitenlands bedrijf;
  • hun product aan een internationaal publiek willen demonstreren.

Met deze subsidie helpt de overheid u om succesvol in het buitenland te ondernemen.

Meer weten?

Bezoek onze DHI pagina voor meer informatie over de groene subsidie.

Twijfelt u of uw project binnen de DHI-regeling past? Stuur dan uw quickscan in en u krijgt binnen 2 weken een advies van ons. Daarna besluit u of de subsidie wilt aanvragen.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?