Ministerie IenW vernieuwt SVO met extra subsidie voor speerpunten

Gepubliceerd op:
4 februari 2022

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) is vernieuwd. Zo stelt de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) jaarlijks speerpunten vast en krijgen Safety-Dealprojecten die daarbinnen vallen 15% extra subsidie. Ook is meer aandacht voor het delen van kennis en ervaringen tussen deelnemende bedrijven. De SVO 2022-2027 opent op 5 februari 2022 om 9:00 uur.

Met het vaststellen van jaarlijkse aandachtspunten krijgen actuele ontwikkelingen en kansen voor het versterken van de omgevingsveiligheid (veiligheid in de omgeving van activiteiten met gevaarlijks stoffen of risicovolle processen) extra aandacht.

Speerpunten voor 2022

Voor 2022 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

  1. Transparante samenwerking tussen bedrijven binnen een industrieel cluster;
  2. Toekomstbestendige en betrouwbare procesinstallaties;
  3. Optimalisatie beste werkmethoden en technieken.

Door onderwerpen uit te lichten verwacht de staatssecretaris dat de Safety Deals een groter effect krijgen en dat meer bedrijven de veiligheidsverbeteringen toepassen.

Wat is er nog meer nieuw in 2022?

  • Ontvangers van € 100.000 of meer SVO-subsidie zijn verplicht hun resultaten in een audiovisuele presentatie toe te lichten. Deze manier van kennisdelen is laagdrempelig voor andere ondernemers en zorgt voor meer bereik.
  • De beoordelingscriteria om te mogen deelnemen aan een Safety Deal zijn aangescherpt. Dit zorgt voor nog meer focus op de praktijk en betere samenwerking tussen de bedrijven met soortgelijke risico’s. Hierdoor zijn de resultaten beter toegespitst op het verbeteren van de omgevingsveiligheid
  • Het maximale subsidiebedrag voor extern advies is verhoogd van € 5.000 naar € 10.000

Aanbevelingen uit de evaluatie

De wijzigingen in de SVO 2022-2027 zijn het gevolg van aanbevelingen uit evaluatie van de SVO-regeling 2017-2021.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?