Natuurcompensatiebank (NCB) stopt

Gepubliceerd op:
30 november 2022

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof stopt de ontwikkeling van de Natuurcompensatiebank (NCB). Dit betekent dat de NCB en de NCB-subsidieregelingen niet doorgaan. De subsidieregeling Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) gaat daarom op 1 december ook niet open. De pilot Natuurbank van Staatsbosbeheer loopt nog wel door.

Waarom stopt de NCB?

De minister besloot te stoppen om de volgende redenen:

  • De NCB is een ingewikkeld project.
  • Het is onvoldoende zeker of de gewenste habitats ontwikkeld kunnen worden.
  • Habitats ontwikkelen kost veel tijd. De eerste habitats zijn pas op zijn vroegst over 3 jaar klaar. Maar vaak ook pas veel later.

Daarom geeft de minister liever voorrang aan dringende opdrachten, waarbij een snellere aanpak mogelijk is. Zoals natuurherstel, de aanpak voor piekbelasters en legalisering van PAS-melders.

Geld voor natuurherstel en bronmaatregelen

Nu de NCB niet doorgaat, komt er geld vrij. Het gaat om ongeveer € 100 miljoen. Dit geld kan binnenkort gebruikt worden voor natuurherstel. Of voor maatregelen om stikstofuitstoot aan de bron te verminderen.

Kennis en ervaring NCB gebruikt in Nationaal Programma Landelijk Gebied

De minister begrijpt dat de oprichting van de NCB al veel tijd, werk, denkkracht en samenwerking heeft gekost. Deze inzet is niet voor niets. De opgebouwde kennis en ervaring worden gebruikt in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Pilot Natuurbank Staatsbosbeheer loopt door

De pilot Natuurbank van Staatsbosbeheer loopt wel door. De resultaten hiervan worden gebruikt in het NPLG. Ook deelt Staatsbosbeheer de kennis en ervaring met de betrokken partijen. Dit gebeurt tijdens en na afronding van de pilot.

Heeft u vragen over de beslissing?

Neem dan contact op met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) via 070 379 89 11.

Heeft u inhoudelijke vragen over de NCB?

Neem dan contact met ons op via natuurcompensatiebank@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?