Nederland op plek 4 in EU innovatiescorebord 2022

Gepubliceerd op:
7 oktober 2022

Het EU Innovatiescorebord is een instrument om de innovatieprestaties per land overzichtelijk te maken. Landen die 25% beter scoren dan het gemiddelde mogen zichzelf innovatieleiders noemen. Dit jaar zijn dit Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en België. In de top 5 nemen de Scandinavische landen de eerste 3 plekken in beslag en staat Nederland net boven België.

Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Micky Adriaansens benadrukt hoe belangrijk het is dat Nederlandse ondernemers juist in deze economisch uitdagende tijden investeren in vernieuwende producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten. "Dit resultaat is een mooie waardering voor hen en voor alle onderzoekers, wetenschappers en studenten die de basis leggen voor innovatie."

Beoordeling innovatiescorebord

Alle landen worden beoordeeld op 32 indicatoren zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, publiek-private samenwerking, innovatie binnen het mkb, digitalisering, octrooiaanvragen, kwaliteit van onderzoek en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkelingen op onder andere de gebieden digitalisering en duurzaamheid.

Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens zegt verder dat de positie als innovatieleider niet vanzelfsprekend is. "De overheid draagt daarom in toenemende mate zelf, zoals via het Nationaal Groeifonds, bij aan kansrijke innovatie om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn." Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn.

RVO als steunpilaar

RVO begeleidt waar het kan de ondernemers waar de minister het over heeft. Van het adviseren bij een octrooiaanvraag tot het toekennen van een subsidie, RVO draagt graag haar steentje bij tijdens de verschillende fases van het innovatietraject van ondernemers. Want dankzij deze ondernemers heeft Nederland de mooie positie op het EU Innovatiescorebord weten te bemachtigen.

Wereldwijde erkenning

Ook buiten Europa scoort Nederland goed. Zo staat wij op wereldwijde innovatieranglijst (Global Innovation Index) van de World Intellectual Property Organization (WIPO) op een mooie 5e plek. Lees meer hierover op de website van de WIPO.

Bent u tevreden over deze pagina?