Nederlandse sectoren met intellectuele eigendomsrechten hebben grote economische impact

Gepubliceerd op:
24 oktober 2022

Sectoren met bedrijven die meer dan gemiddeld gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) leveren een flinke bijdrage aan de economie van de Europese Unie. Zij zorgen voor maar liefst 41,9% van het bruto nationaal product en 2,2 miljoen banen.

Dat wijst het gezamenlijk onderzoek van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie en het Europees Octrooibureau uit. Bedrijven in deze sectoren betalen aanzienlijk hogere lonen dan in andere bedrijfstakken. De voornaamste reden hiervoor is de hogere toegevoegde waarde per werknemer in deze sectoren. Ook vindt er meer handel plaats door bedrijven in deze sectoren.

Nederland koploper kwekersrechten

Uit het rapport blijkt ook dat sectoren die intensief gebruikmaken van IE-rechten voor 29,7% van alle banen in de EU zorgen in de periode 2017-2019. Voor Nederland ligt dit getal iets lager: 28,7%. Dit komt omdat Nederland meer nog dan andere landen de overgang heeft gemaakt naar een diensteneconomie. De studie gaat vooral over IE-rechten zoals handelsmerken, octrooien, modellen, auteursrechten, geografische aanduidingen en kwekersrechten. Interessant is dat Nederland tussen 2017 en 2019 binnen de EU koploper is bij het registreren van kwekersrechten. Met name de tuinbouw en bloemengroothandel maken gebruik van deze rechten. Ook is het gebruik van IE-rechten hoger binnen de sectoren medische apparatuur, chemische producten, voedingsindustrie en cosmetica. Per inwoner dienen Nederlandse bedrijven 10 keer zoveel van deze rechten in voor registratie dan gemiddeld in de EU. 

Nederland in top 4 EU-innovatieleiders

Het belang van de bescherming van intellectueel eigendom, in het bijzonder octrooiaanvragen, resulteerde ook in een gunstige positie van Nederland op het EU Innovatiescorebord. Dit instrument biedt een overzicht van innovatieprestaties per land. Landen die 25% beter scoren dan het gemiddelde mogen zichzelf innovatieleiders noemen. Nederland eindigt in 2022 onder Zweden, Finland en Denemarken op de 4e plek. Ook qua wereldwijde innovatie staat Nederland in de top 5.  

Bescherm uw intellectueel eigendom

Helaas is nog niet iedere ondernemer zich bewust van het belang van IE. Toch is het vervelend als andere bedrijven uw nieuwe uitvinding makkelijk kunnen namaken. Nóg vervelender wordt het als deze ondernemers hetzelfde product verkopen tegen een lagere prijs, terwijl alleen ú investeerde in de innovatie. Met een octrooi verbiedt u anderen uw uitvinding commercieel te gebruiken. Kortom, verdiep uzelf in het beschermen van uw intellectuele eigendom: dit levert u meer op.

Hulp nodig bij het beschermen van uw technische product? Bel 088 042 42 42 (kies 3 en dan 1) of bekijk hoe u intellectueel eigendom strategisch inzet.

Bent u tevreden over deze pagina?