Niet Flevoland, maar Zuid-Holland koploper elektrische auto’s

Gepubliceerd op:
15 november 2021

De meeste elektrische auto’s in Nederland staan in Zuid-Holland. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar de locaties van elektrische auto’s. Het CBS deed dit onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Elektrische auto's op een parkeerterrein

De uitkomst is opvallend, want eerder leek Flevoland de provincie met de meeste elektrische auto’s te zijn. In Flevoland staan er geen 18.479, maar slechts zo’n 4.160. In Zuid-Holland blijkt het aantal elektrische auto’s met zo’n 23.188 juist 62% hoger te liggen dan tot nu toe werd aangenomen. Ook in Utrecht en Gelderland zijn flinke verschuivingen te zien. Utrecht telt minder elektrische auto’s dan gedacht, Gelderland juist weer fors meer.

Basisregistratie Voertuigen

Deze grote verschuiving is het gevolg van een correctie op de registratiewijze. Normaalgesproken worden elektrische auto’s gelokaliseerd op basis van de Basisregistratie Voertuigen (BRV). Dit geeft een vertekend beeld. De standplaats is gekoppeld aan de geregistreerde eigenaar. Daardoor staan veel auto’s geregistreerd bij hoofdkantoren of leasebedrijven in plaats van op de locatie van de eindgebruiker.

Eindgebruiker

RVO vroeg het CBS onderzoek te doen naar de precieze standplaats van elektrische auto’s. Het CBS koppelde de BRV met andere bronnen, zoals de Polisadministratie en het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) en kon zo de eindgebruikers opsporen. Via de Basisregistratie personen (BRP) konden de onderzoekers vervolgens de locatie van de eindgebruiker vaststellen. Het was niet mogelijk om voor alle kentekens een koppeling te leggen. De resterende kentekens zijn met verdeelsleutels zo goed mogelijk toegewezen. Het cijfer is dus een schatting en geen hard getal. 

Laadbehoefte

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL maakt onder andere scenariostudies (ElaadNL Outlooks) met laadlocaties en laadprofielen voor verschillende vervoermiddelen. De uitgebreide kennis van ElaadNL heeft bijgedragen aan de kwaliteit van dit onderzoek. Omgekeerd helpt het onderzoek ElaadNL weer om de prognoses te verbeteren. Senior data-onderzoeker bij ElaadNL Nazir Refa: "Inzicht in de werkelijke standplaatsen van elektrische auto’s is cruciaal voor allerlei vraagstukken binnen mobiliteitsonderzoek. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld een betere inschatting doen van de laadbehoefte en de energievraag van elektrische voertuigen per regio."

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?