Nieuw GLB: let op deze 3 onderwerpen in 2022

Gepubliceerd op:
19 april 2022

Wilt u subsidies aanvragen voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2023? Let dan op deze 3 onderwerpen tijdens het invullen van de Gecombineerde opgave van 2022.

Eco-regeling

De eco-regeling is nieuw. In 2023 komen er in totaal 21 eco-activiteiten. Eén eco-activiteit heeft invloed op uw bouwplan van dit jaar.

Groenbedekking

In het huidige GLB kunt u vanggewassen telen voor uw ecologisch aandachtsgebied. De vanggewassen moeten minimaal 8 weken blijven staan. In het nieuwe GLB kunt u meedoen met de eco-activiteit Groenbedekking. Dan moet u uw vanggewassen laten staan tot 1 maart 2023. U haalt uw vanggewassen dus niet na 8 weken weg.

Conditionaliteit

Voor Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) 7 moet u elk jaar een ander gewas op uw percelen telen. In 2023 kijken we naar het gewas dat in 2022 op uw land stond. Dit mag niet hetzelfde zijn als 2023. Een volgteelt met een vang- of rustgewas zien we daarbij ook als ander gewas. Teelt u jaar op jaar rustgewassen? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Neemt u grond van iemand anders over? Ook dan moet u een ander gewas telen dan 2022.

Extra betaling jonge landbouwers

De extra betaling jonge landbouwers gaat door in het nieuwe GLB als u de 5 jaar nog niet heeft volgemaakt. In plaats van een bedrag per hectare, wordt het een vast bedrag.

Vraagt u in 2022 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers aan? Ook u kunt in het nieuwe GLB de extra betaling blijven aanvragen.

Verder komt er in het nieuwe GLB een nieuwe regeling voor jonge landbouwers: de vestigingssteun. Jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten krijgen financiële steun. De regeling is nog in ontwikkeling. Dit heeft geen invloed op uw huidige aanvraag voor de extra betaling. We houden u op de hoogte via onze website.

Meer informatie

Een overzicht van alle regelingen vindt u op Regelingen in het nieuwe GLB.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?