Van afval naar grondstof: innovatiesubsidie voor vergassing van reststromen

Gepubliceerd op:
2 januari 2024

Vanaf 15 februari 2024 kunnen ondernemers DEI+-subsidie aanvragen voor een demonstratieproject voor de vergassing van reststromen, zoals organisch afval. Een productie-installatie zet het organische materiaal dan om in gas. Dit innovatieve proces zorgt voor een duurzame productie van energiedragers en grondstoffen, en is een alternatief voor fossiele grondstoffen.

Hergebruiken van afval

De subsidie is voor de demonstratie van installaties die afval (zoals biogene reststromen) vergassen. Na dit proces van vergassing ontstaat syngas. We gebruiken dat voor de productie van groen gas, methanol, geavanceerde transportbrandstoffen, chemicaliën. Of we gebruiken het in de industrie als grondstof. Hierdoor benutten we hernieuwbare (duurzame) bronnen en gebruiken deze weer als grondstof. 

Dit sluit goed aan bij een circulaire economie, waarin we grondstoffen en materialen maximaal benutten en hergebruiken. De grote uitdaging in de overgang naar duurzame energie (energietransitie) is om duurzame alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen en -grondstoffen.

Veelzijdige grondstof

Hoe werkt het? In een productie-installatie veranderen we afval, zoals groenafval en sloophout, bij hoge temperatuur of druk in syngas. Zo kunnen we koolstof uit het afval opnieuw gebruiken. Het syngas gebruiken we vervolgens als grondstof. We kunnen dit dan weer omzetten tot brandstoffen als groen gas of in chemicaliën. Syngas is daarom een veelzijdige grondstof voor de industrie.

€ 98 miljoen uit Klimaatfonds

Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van deze vergassingstechnologie. Het Klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55% CO2-uitstootvermindering in 2030. Hiervoor stelt het coalitieakkoord € 35 miljard beschikbaar.

Aanvragen

Investeert u als ondernemer in een productie-installatie voor het vergassen van afval? Ontvang subsidie voor uw demonstratieproject. U kunt de subsidie DEI+: Vergassing van reststromen aanvragen van 15 februari 2024 tot 29 augustus 2024. Zorg er dan voor dat u de benodigde vergunningen heeft. En dat uw project voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?