Nieuwe kaartlagen in Mijn percelen: wat kunt u doen?

Gepubliceerd op:
9 februari 2023

Vanaf februari staan er 3 nieuwe kaartlagen in Mijn percelen: Landschapselementen, Bufferstroken en Waterlopen. Er is onduidelijkheid ontstaan over de kaartlagen en of deze volledig kloppen met de werkelijke situatie.

We zijn ons er van bewust dat nog niet alle kaartlagen volledig kloppen. Bij de aanmelding van subsidies in de Gecombineerde opgave gaat u uit van de werkelijke situatie. Klopt het niet wat u ziet? Dan kunt u dat aangeven in de Gecombineerde opgave. We beoordelen uw subsidieaanvraag aan de hand van de werkelijke situatie, zodat een fout in de kaartlaag geen gevolgen heeft voor uw subsidie in 2023.

Hieronder leest u meer over de verschillende kaartlagen en wat u kunt doen.

Landschapselementen registreren

Vanaf 2023 tellen landschapselementen mee voor de basispremie, eco-regeling en ANLb. U vindt de landschapselementen in de aparte kaartlaag Landschapselementen. Deze staat onder de kaartlaag Topografische grenzen in Mijn percelen.

U kunt de landschapselementen die u beheert overnemen in uw bedrijfssituatie. Soms staan er landschapselementen in de kaartlaag die niet voldoen aan de voorwaarden. Deze registreert u niet. Het Stappenplan landschapselementen registreren en wijzigen helpt u hierbij.

Bufferstroken beoordelen

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 1 maart 2023 zijn bufferstroken ook verplicht in de mestwetgeving.

De bufferstroken zijn ingetekend op basis van de waterlopen (kaartlaag Waterlopen). De grenzen van die waterlopen zijn ingetekend op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt landelijk bijgehouden door bronhouders zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Bij de kaartlaag Bufferstroken hebben we rekening gehouden met het type waterloop en met regels voor het smaller mogen maken van bufferstroken, de 4% berekening.

U hoeft de bufferstroken in de meeste situaties niet zelf in te tekenen in Mijn percelen. U moet ze wel beoordelen in de kaartlaag Bufferstroken. Bent u het niet eens met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet? Dan kunt u dit aangeven in de Gecombineerde opgave, met daarbij de reden. We beoordelen uw Gecombineerde opgave aan de hand van de werkelijke situatie, zodat een fout in de kaartlaag geen gevolgen heeft voor uw subsidie of uw mestplaatsingsruimte in 2023. Geeft u geen afwijkingen aan? Dan gaan wij uit van de bufferstroken zoals ze staan ingetekend.

Heeft u nog vragen?

Kijk op onze website. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 088 042 42 42 (lokaal tarief) of via de chat.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?