Volgende stap gezet in nieuwe milieunormen voor windturbines

Gepubliceerd op:
24 oktober 2023

Er zijn nieuwe landelijke milieunormen ontwikkeld voor windturbines. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Gemeenten, provincies en andere belanghebbenden kunnen tot 22 november 2023 reageren op de conceptplannen.

Een milieubeoordeling is de basis voor de nieuwe milieuregels. De nieuwe regels zijn op 12 oktober in concept gepubliceerd in het conceptplan-m.e.r. (milieueffectrapport) en het concept-AMvB ('Besluit windturbines leefomgeving').

Waarom nieuwe normen?

De vernieuwde landelijke normen zijn ontwikkeld als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in 2021 waarmee de toenmalige normen ongeldig werden verklaard. De nieuwe regels gelden voor grote en kleine windturbines. Ze gelden voor losstaande windturbines en voor turbines in windparken (2 turbines en meer).

Er zijn onder meer normen opgenomen voor:

  • afstandsnormen
  • geluidsnormen
  • slagschaduw
  • obstakelmarkering en -verlichting
  • lichtschittering

Meer details over wat er precies verandert in de conceptnormen is te vinden op Helpdesk Wind Op Land.

Kennissessies voor lokale overheden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelde sinds de uitspraak van Raad van State kennis over en voor nieuw beleid. Ook organiseerden adviseurs van RVO samen met NP RES kennissessies voor lokale overheden die in de tussentijd hun plannen voor een windpark verder willen ontwikkelen.

Meer weten?  

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?