Nieuwe ‘met nutriënten verontreinigde gebieden’ aangewezen

Gepubliceerd op:
5 december 2023

De met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) zijn definitief aangewezen. Er zijn extra gebieden toegevoegd. In NV-gebieden gaat in 2024 de stikstofgebruiksnorm voor alle landbouwers omlaag. 

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hierover op 5 december een Kamerbrief gestuurd. Dat er nieuwe NV-gebieden zouden komen was al bekend. Dat is nodig om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. 

Gebieden in Mijn percelen na publicatie regeling  

Zodra de regeling gepubliceerd is, tonen wij de NV-gebieden zo snel mogelijk in Mijn percelen. 

In 2022 en 2023 zijn er al NV-gebieden aangewezen. In 2022 waren dat zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De werkgebieden van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap Delfland en waterschap Brabantse Delta zijn in 2023 toegevoegd.

Vanaf 2024 zijn verspreid over Nederland nieuwe gebieden aangewezen. De gebieden die in 2022 zijn aangewezen blijven NV-gebied. Hier is gekeken naar de verontreiniging van het grondwater. 

De andere gebieden zijn aangewezen om de verontreiniging van het oppervlaktewater. Hiervoor is nu een andere beoordeling gedaan. De aanwijzing is op kleinere schaal gedaan. Daardoor zijn er ook gebieden die in 2023 zijn aangewezen en nu geen NV-gebied meer zijn. 

Lagere stikstofgebruiksnorm in NV-gebieden

In NV-gebieden gelden extra regels vergeleken met de rest van Nederland. In deze gebieden gaat de stikstofgebruiksnorm in 2024 omlaag. In het grootste deel van de NV-gebieden is dat 5%. In grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebied) op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg zijn extra maatregelen nodig. Daar is de verlaging 10%.

In 2025 gaat de stikstofgebruiksnorm verder omlaag. De verlaging wordt dan in alle NV-gebieden 20%. 

Gevolgen voor derogatiebedrijven

Heeft u een derogatievergunning en percelen in een NV-gebied? Dan gelden de regels voor vanggewas na mais en grasland vernieuwen voor alle grondsoorten.

Voor onze website maken we een nieuwe pagina over de regels in NV-gebieden. Ook komen daar tabellen met de stikstofgebruiksnormen voor deze gebieden. Die pagina publiceren we wanneer de regeling definitief bekend is.

Afspraak uit derogatiebeschikking 

De aanwijzing van de NV-gebieden is een gevolg van de derogatiebeschikking. Nederland heeft in september 2022 afspraken gemaakt met de Europese Commissie over de afbouw van derogatie. Daarnaast is afgesproken dat er extra maatregelen komen om de waterkwaliteit te verbeteren.

De aanwijzing van de NV-gebieden is zorgvuldig gebeurd. De minister heeft onder meer geluisterd naar de wetenschappelijke adviezen van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. De waterschappen hebben informatie gegeven voor het aanwijzen van de gebieden.

De Kamerbrief en een kaartje met de NV-gebieden vindt u op de website van de Tweede Kamer

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden bij het bepalen van uw stikstofgebruiksnorm? Hieronder ziet u een overzicht van de regels per gebied. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?