Nieuwe Offshore wind gids zet Nederlandse expertise in de spotlights

Gepubliceerd op:
29 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 december 2022

De nieuwe Offshore wind-gids zet de Nederlandse offshore windsector in al zijn dimensies op de internationale kaart. De nieuwe versie van de gids is tijdens de internationale Offshore Energy Exhibition and Conference 2022 (OEEC) in Amsterdam uitgebracht. 

Het doel van de gids is om meer internationale aandacht te genereren voor de expertise van Nederlandse bedrijven bij het ontwikkelen, bouwen en leiden van offshore windparken. Hiermee willen we de bedrijven helpen om zich goed te positioneren, zodat ze in buitenlandse markten meer opdrachten kunnen binnenhalen.

Download de offshore wind gids (Dutch offshore wind guide (pdf, Engelstalig) voor alle informatie.

  Vernieuwd R&D-onderdeel

  De tweede editie is inhoudelijk, qua beeldmateriaal en nieuwswaarde van exportsuccessen geheel herzien en bovendien voorzien van een uitgebreide catalogus waarin de deelnemende bedrijven aan wind and water works zich presenteren. Ook noemenswaardig is het vernieuwde R&D-onderdeel van de gids. Daarin staan Nederlandse offshore windinnovaties nog meer centraal, nu ook op het snijvlak van waterstof. Daarom heet de gids vanaf nu de Dutch Offshore Wind Innovation Guide. Zo benadrukken we dat innovatie ons belangrijkste internationale Unique Selling Point is.

  Meer internationale aandacht voor Nederlandse offshore wind expertise

  De uitgave volgt de lijn van het Internationaal Strategisch Overleg Nederland (ISO NL, een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken) om meer uit de Nederlandse exportmogelijkheden te halen, zoals de offshore windsector.

  Elk jaar een update met actuele thema’s

  Elk jaar verschijnt een update van de gids met actuele thema’s zoals drijvende windturbines en waterstof. Hiermee willen we de internationale aandacht in de snel ontwikkelende internationale markt op niveau houden. In 2021 presenteerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de eerste versie van de gids tijdens de eerste dag van de internationale Offshore Energy Exhibition and Conference 2021 (OEEC) in Amsterdam.

  International Clean Energy Partnership (ICEP)

  Het International Clean Energy (ICE) team van het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) ontwikkelde de gids met hulp vanuit de sector. ICEP is een programma van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), gericht op handelsbevordering van Nederlandse bedrijven binnen de duurzame energiesector.

  De gids is ontwikkeld onder de vlag van wind & water works (Engelstalig), het internationale communicatieplatform van de Nederlandse offshore wind sector.

  Meer weten?

  Bent u tevreden over deze pagina?