Nieuwe regels voor mest uitrijden en rustgewassen

Gepubliceerd op:
27 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2023

De regels voor het uitrijden van mest zijn veranderd. De uitrijddatum voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland verschuift met een maand. Ook is het vanaf dit jaar verplicht om rustgewassen te telen.

Laatste update: 14 februari - Eerder lieten we weten dat er nieuwe regels aan kwamen. De aanpassing is nu klaar. De nieuwe regels gelden vanaf 15 februari. Ook is er nieuwe informatie over regels voor organische stofrijke meststoffen toegevoegd.

Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

De eerste uitrijddatum voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland schuift een maand op. Dat mag nu vanaf 16 maart in plaats van 16 februari. De einddatum verandert niet. U leest er meer over op Wanneer mest uitrijden.

Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. U geeft in Mijn percelen aan ons door op welk perceel u dit gewas teelt. U doet dat uiterlijk 24 uur voordat u dit perceel gaat bemesten.

Vaste strorijke mest

De periode voor het uitrijden van vaste strorijke mest is nu ruimer. Op grasland en bouwland op zand- en lössgrond mag u nu van 1 januari tot en met 31 augustus uitrijden. Dit was van 1 februari tot en met 31 augustus.

Rotatie rustgewassen

Het telen van rustgewassen wordt verplicht. Op al uw percelen landbouwgrond op zand- en lössgrond teelt u 1 keer per 4 jaar een rustgewas. We beginnen te tellen in 2023. U leest er meer over op Rustgewassen vanaf 2023.

Stimuleren organische stofrijke meststoffen

Meststoffen met veel organische stof tellen vanaf nu minder zwaar voor de fosfaatgebruiksnorm. Het gaat om een aantal soorten vaste strorijke mest en compost. U kunt meer kilogrammen van deze soorten mest uitrijden. Dat is goed voor het bodemleven en de biodiversiteit. U leest er meer over op Stimuleren organische stofrijke meststoffen.

Nieuwe regels mest uitrijden
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?