Nieuwe subsidie voor meer duurzame waterstofproductie

Gepubliceerd op:
13 november 2023

Er is een nieuwe subsidie voor bedrijven die een grote installatie bouwen en gebruiken voor de productie van hernieuwbare (duurzame) waterstof. Die installaties zijn nodig om de klimaatdoelen te halen. Bedrijven kunnen de subsidie Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) vanaf 30 november aanvragen en hun aanvraag nu alvast klaarzetten in concept. 

opschalen_waterstof

Om de klimaatdoelen te halen, wil het kabinet de productie van hernieuwbare waterstof aanmoedigen. Hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit zon en wind. Om de hoeveelheid waterstof te maken die nodig is, zijn grote elektrolyse-installaties nodig. De subsidie Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) maakt de investering in en de exploitatie van elektrolyse-installaties aantrekkelijker voor bedrijven. Het gaat hierbij om elektrolysers met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt.

Lang verwacht

De officiële bekendmaking van de regeling heeft lang op zich laten wachten. John Neeft, waterstofadviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): “Het gaat bij deze subsidie om de productie van hernieuwbare waterstof. Maar wat verstaan we onder hernieuwbaar? Dat is vastgelegd in 2 ‘gedelegeerde handelingen’ (delegated acts) die de Europese Commissie op 20 juni definitief publiceerde. Toen dat eenmaal bekend was, konden we verder met het uitwerken van de voorwaarden voor de subsidie.”

Aanvragen vanaf 30 november

De subsidie is open voor aanvragen bij RVO van 9:00 uur op 30 november tot 17:00 uur op 14 december 2023. Bedrijven kunnen hun aanvraag nu al voorbereiden en in concept klaarzetten. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?