Nieuwe subsidieronde zet in op bruikbare innovaties om CO₂-uitstoot te verlagen

Gepubliceerd op:
2 januari 2024

Een nieuwe subsidieronde nodigt ondernemers, overheden en kennisorganisaties uit om bruikbare innovatieve oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot te verlagen. De nadruk ligt daarbij nog meer op de kans dat innovaties slagen in de Nederlandse markt en maatschappij.  Vanaf 19 maart 2024 tot en met 18 april 2024 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden voor de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). 

Hoogspanningsmasten

De MOOI-regeling stimuleert consortia van organisaties uit verschillende sectoren om samen aan een missie te werken, met als doel innovaties die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen. Het gaat hierbij om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector. In de consortia komen technische, sociale, organisatorische en juridische kennis samen. Innovaties krijgen daardoor een nog grotere kans op succes. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de MOOI-regeling uit voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Wat is nieuw in 2024?

  • Bij de MOOI-missie 'Elektriciteit' vragen we de elektriciteitssector om oplossingen voor arbeids- en materiaalbesparing. Het doel is de opwek van duurzame energie op land te versnellen. Een knelpunt in de overgang van fossiele brandstoffen naar een compleet hernieuwbaar (duurzaam) elektriciteitssysteem (energietransitie) is de schaarste van materialen en voldoende en goed opgeleid personeel. Daarom zoeken we oplossingen waarbij minder mensuren en minder materiaal nodig zijn. Drijvende zonneparken op de Noordzee doen dit keer niet mee.
  • Bij de MOOI-missie 'Gebouwde omgeving' gaat het vooral om kleine aanpassingen vergeleken met de vorige subsidieronde. We vragen samenwerkingsverbanden nu naar een bredere kijk dan alleen duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas voor koken, het verwarmen van gebouwen en kraanwater (warmtetransitie). Hun innovatieprojecten helpen de systeemverandering die nodig is voor een CO2-vrije gebouwde omgeving. Ze betrekken gebruikers, eigenaren van gebouwen en bouwers bij deze verandering. Dit moedigt hen aan om hun gebouwen en wijken duurzamer te maken. Het doel is de bouw- en technieksector te veranderen tot een industrie waar duurzaamheid het vertrekpunt is. 

    Ook innovaties voor verduurzaming van gebouwen/woningen en verbetering van het hele energiesysteem krijgen subsidie. Doel is energiebesparing of energie opwekken en gebruiken op momenten die gunstig zijn voor het energiesysteem. Innovaties moeten de druk op het energiesysteem verminderen. De maximale subsidie per project is verlaagd van € 7 naar € 4 miljoen per project. Hierdoor kunnen we meer verschillende projecten subsidie geven. Voor de andere missies gold dit al. 

  • Bij de MOOI-missie 'Industrie' vragen we de industriesector op oplossingen te bedenken voor een flexibeler inzet van elektrificatie (het gebruik van elektrische energie) in industriële processen. 

Bruikbare oplossingen

Het criterium 'slaagkans in markt en maatschappij' vinden we nu belangrijker bij de beoordeling. We moedigen samenwerkingsverbanden aan om al in een vroege fase mogelijke hindernissen voor marktintroductie helemaal aan te pakken. Het is nu net zo belangrijk als de criteria voor de bijdrage aan het doel en de kwaliteit van het samenwerkingsverband. We zoeken naar bruikbare oplossingen voor de Nederlandse markt en maatschappij.

Verplicht vooraanmelden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Vanaf 19 maart tot en met 18 april 2024 meldt u dan uw project bij ons aan. Een adviescommissie geeft advies over uw vooraanmelding. Dit advies heeft u nodig om van 4 juni tot en met 5 september 2024 subsidie aan te vragen.

We behandelen vooraanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Dus als u vroeg uw vooraanmelding indient, kunt u sneller aan de slag met uw definitieve aanvraag. Een van onze adviseurs neemt het advies met u door.

Op zoek naar een samenwerkingspartner?

Heeft u een geschikte innovatie, maar mist u een samenwerkingsverband? Sluit u zich graag aan bij een bestaand verband? Of kan uw samenwerkingsverband extra partners gebruiken? De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie kunnen u hierbij adviseren. 

Meer weten?

Op onze pagina Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) vindt u de meest actuele informatie over de MOOI-regeling. Wij werken de informatie op dit moment bij. Wilt u meer weten over de voorwaarden, de thema’s en hoe u kunt indienen? Meld u dan aan voor het MOOI-webinar op 16 januari 2024 van 15:00 tot 16:00 uur.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?