Nieuwe voorwaarden voor deelname contingentjaar suiker 2021/2022

Gepubliceerd op:
24 augustus 2021

Nieuwsbericht 21.020 - Op 1 oktober 2021 opent een nieuw verkoopseizoen in de suikersector. Voor het invoeren van suiker binnen de Europese Unie kunt u vanaf 1 september 2021 bij ons een certificaat aanvragen. Hiermee betaalt u geen of een verlaagde invoerheffing. Voor deelname aan deze regeling gelden nieuwe voorwaarden.

Nieuwe voorwaarden

Met ingang van het nieuwe contingentjaar vallen de contingenten onder verordening 2020/760 en 2020/761. Hierin staan nieuwe voorwaarden voor deelname. De nieuwe voorwaarden en de verordening vindt u op Invoer suiker. In de tabel hieronder staan de verschillen tussen de oude en nieuwe verordening.

Verschil tussen oude en nieuwe verordening

Oude verordening 891/2009 Nieuwe verordeningen 2020/760 en 761
Bewijs van handel voor een handelsactiviteit in de sector suiker in de 2 x 12 maanden direct voorafgaand aan de eerste aanvraag binnen het contingentjaar. Bewijs van handel voor 2 x 25 ton handel in suiker in de 2 x 12 maanden die eindigt 2 maanden voordat u de eerste aanvraag voor een contingentjaar mag indienen.
Zekerheid tegelijk indienen met de aanvraag. Zekerheid hoeft niet tegelijk met de aanvraag binnen te zijn. Moet uiterlijk op de laatste dag van de aanvraagperiode, uiterlijk 13:00 uur door ons zijn ontvangen.
Aanvraag nieuw contingentjaar van 8 tot en met 14 september. Aanvraag nieuw contingentjaar tijdens de eerste 7 dagen van september.
Eén aanvraag per contingent per maand. Heeft een contingent verschillende GN-codes of landen van oorsprong, dan mag u per GN-code en per oorsprong een aanvraag indienen. Meerdere aanvragen per contingent moeten gelijktijdig worden ingediend.
- Beschikbare hoeveelheden, aangepast aan Brexit

Aanvragen

Voor het nieuwe contingentjaar suiker kunt u aanvragen van 1 september tot 7 september 2021, 13:00 uur. Hierna kunt u elke maand invoercertificaten aanvragen tot de 7e van de maand om 13:00 uur. Dit kan zolang er een hoeveelheid beschikbaar is. U vindt de beschikbare hoeveelheden invoercertificaten in de tabel Invoer suiker 2021 bij Downloads, onder aan dit bericht.

Hoe u aanvraagt leest u op Invoercertificaat aanvragen. Vraagt u digitaal aan? Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ en een TAN code nodig. Houd er rekening mee dat het ongeveer 5 werkdagen duurt om dit te regelen.

Zekerheidstelling

De zekerheid is € 20 per 1.000 kilogram. De zekerheid hoeft niet tegelijk met de aanvraag bij ons binnen te zijn. Dit moet wel voor de laatste dag dat u aan kunt vragen, uiterlijk om 13:00 uur. Meer informatie hierover vindt u op Zekerheid.

Toewijzing

De toewijzing van de invoercertificaten is rond de 23e van de maand waarin u aanvraagt. De Europese Commissie publiceert de toewijzingen in een openbare database (pdf).

RVO publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op Invoer suiker. Heeft u nog vragen? Bel bij vragen over:

  • de regeling naar 088 042 6729;
  • uw aanvraag naar 088 042 6707;
  • uw zekerheid naar 088 042 6600.
Bent u tevreden over deze pagina?