Offshore wind gids zet Nederlandse expertise in de spotlights

Gepubliceerd op:
19 oktober 2021

Een gids die de Nederlandse offshore windsector in al zijn dimensies op de internationale kaart zet. Met trots presenteerde RVO deze gids tijdens de eerste dag van de internationale Offshore Energy Exhibition and Conference 2021 (OEEC) in Amsterdam.

De gids geeft een compleet overzicht van de offshore windexpertise van het Nederlandse bedrijfsleven op dit moment. Zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als de opgebouwde expertise over:

  • onderzoek;
  • projectontwikkeling;
  • transport en installatie; en
  • bediening en onderhoud.

Daarnaast gaat de gids in op de nieuwste exportsuccessen. En op de laatste stand van zaken over R&D-onderzoek en innovaties die leiden tot verdere verlaging van de kosten. Deze kostenverlaging maakt offshore wind nog aantrekkelijker.

Meer internationale aandacht voor Nederlandse offshore wind expertise

Deze uitgave volgt op een eerdere oproep van het Internationaal Strategisch Overleg Nederland (ISO NL, een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken) om meer uit de Nederlandse exportmogelijkheden te halen, waaronder de offshore windsector.

Het doel van de gids is dan ook om meer internationale aandacht te genereren voor de expertise van Nederlandse bedrijven bij het ontwikkelen, bouwen en leiden van offshore windparken. Hiermee willen we deze bedrijven helpen om zich goed te positioneren, zodat ze in buitenlandse markten meer opdrachten kunnen binnenhalen.

Elk jaar een update met actuele thema’s

Elk jaar verschijnt een update van deze gids met actuele thema’s zoals drijvende windturbines en waterstof. Hiermee willen we de internationale aandacht in deze snel ontwikkelende internationale markt op niveau houden.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Het International Clean Energy (ICE) team van het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) ontwikkelde de gids met hulp vanuit de sector. ICEP is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), gericht op handelsbevordering van Nederlandse bedrijven binnen de duurzame energiesector.

De gids is ontwikkeld onder de vlag van wind & water works (Engelstalig), het internationale communicatieplatform van de Nederlandse offshore wind sector.

Meer weten?

Download de offshore wind gids (Dutch offshore wind guide, pdf, Engelstalig) voor alle informatie.

Lees meer over Wind op Zee internationaal op onze informatiepagina.

Meer weten over ICEP?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?