Ondanks corona volop activiteit in de circulaire festivalbranche

Gepubliceerd op:
20 januari 2022

Op donderdag 10 februari organiseert Green Deal Circular Festivals (GDCF) een bijeenkomst met het thema ‘How Circular Festivals Can Contribute to Global Climate Goals’. In deze bijenkomst worden ideeën gedeeld over het circulair maken van de festivalbranche. Zowel deelnemers van de GDCF-werkgroep als andere geïnteresseerden zijn welkom om deze Engelstalige sessie bij te wonen.

DGCF

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelden en meer informatie gaat u naar de aanmeldpagina van de Week van de circulaire economie. 

Toekomstbestendige en circulaire festivalbranche

In oktober 2019 is GDCF van start gegaan, een initiatief onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GDCF streeft naar een toekomstbestendige en circulaire festivalbranche. Er zijn inmiddels meer dan 20 (inter)nationale festivals aangesloten. De samenwerking is bijzonder, niet alleen vanwege de internationale aard, maar ook omdat de festivalsector hard getroffen is door de coronamaatregelen. Ondanks deze maatregelen blijven de deelnemende festivals innoveren. Ze werken samen, delen kennis en ontwikkelen oplossingen die afval en vervuiling tegengaan, het hergebruik van producten en materialen stimuleren en natuurlijke systemen vernieuwen. Belangrijke thema’s zijn vervoer en transport, grondstoffen, plastic, energie, voedsel en water. Het streven is om in 2025 een model te hebben voor het circulaire festival.

Dankzij de samenwerking binnen deze Green Deal kunnen andere festivals, evenementen en steden de ontwikkelde kennis wereldwijd in de praktijk brengen. Zo dragen zij actief bij aan het grotere klimaatdoel: het terugdringen van de CO2-uitstoot. De website www.circularfestivals.com vormt een centraal platform voor deelnemende en potentiële festivals en andere geïnteresseerden. Hier zijn informatie en nieuws te vinden over de festivalsector en de circulaire status van de festivals. Op de site staat ook een toolbox met interessante circulaire projecten. De laatste ontwikkelingen zijn te volgen op de LinkedInpagina van Green Deal Circular Festivals.

Bent u tevreden over deze pagina?