Onderdeel van een groep of niet? Doe de check

Gepubliceerd op:
21 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2022

Een ondernemer die TVL wil aanvragen, moet bepalen of deze tot een groep verbonden ondernemingen behoort, en een mkb-onderneming of een grote onderneming is. Hieronder een snelle check.

Een groep verbonden ondernemingen

Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming.
  • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan.
  • 2 of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
  • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
  • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
  • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.
  • Ondernemingen zijn een fiscale eenheid voor de belasting. Wie deel uitmaakt van een fiscale eenheid, maakt automatisch deel uit van een groep. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

Een mkb-onderneming of grote onderneming?

Dit is te controleren door de mkb-toets in te vullen.

Aanvragen als grote onderneming

Is de ondernemer een grote onderneming en hoort deze tot een groep verbonden ondernemingen? Dan is maar één aanvraag per groep mogelijk. Een grote onderneming die apart aanvraagt, krijgt dan een afwijzing.

Aanvragen als mkb-onderneming

Een mkb-onderneming die tot een groep behoort, kan alleen apart aanvragen (en niet voor de hele groep). Die moet dan, net als grote ondernemingen, doorgeven met welke Nederlandse ondernemingen zij tot een groep behoort.

Krijgen wij onvolledige of verkeerde informatie, dan duurt de behandeling van een aanvraag langer.

Meer weten?

Lees meer over TVL aanvragen als mkb-onderneming en grote onderneming.

Vragen over TVL?

Bent u tevreden over deze pagina?