Ondernemer, let op de maximale staatssteungrens

Gepubliceerd op:
20 oktober 2021

Sommige bedrijven komen bij de aanvraag van TVL Q3 2021 en/of de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) aan de grens van de maximale staatssteun. Bedrijven moeten zelf inschatten of ze over deze grens heen gaan. Wij toetsen ook of aanvragen onder de staatssteungrens blijven.

Een ondernemer mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Dit is vastgelegd in de ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak’ (PbEU 2020, C 91 I). De VLN valt hier ook onder. 

Mkb en grote ondernemingen

Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatssteungrens ontvangen. Dit geldt voor mkb’ers en voor de grote ondernemingen.

Lager maximum voor paar sectoren

Voor de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten gelden andere maximale bedragen. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten is dat € 225.000, inclusief de opslag voor land- en tuinbouw. 

Wat als het maximum is bereikt?

Is de maximale staatssteun bereikt met TVL Q3 2021 of de VLN? Dan wijzen wij de aanvraag af als op het moment van beoordeling blijkt dat de grens is overschreden. Als de subsidieaanvraag bij Q3 of de VLN tegen deze grens aankomt, stellen we de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag. 

Voor 26 oktober 17.00 uur 

Een aanvraag voor TVL Q3 kan nog tot 26 oktober 17.00 uur. Wie de VLN wil aanvragen, moet ook TVL Q3 hebben aangevraagd. 
 

Bent u tevreden over deze pagina?