Ondernemers zetten stappen in klimaatdoelstelling met SDE++

Gepubliceerd op:
14 oktober 2021

Ondernemend Nederland zet hard in op de klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot in de komende jaren te verminderen. Dat blijkt uit de eindstand van de eerste openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2020. Met ruim 3.500 projecten dragen ondernemers gezamenlijk bij aan een vermindering van maar liefst 3,43 Mton CO2 per jaar.

De CO2-uitstoot moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. Om een bijdrage te leveren aan die klimaatdoelstelling, konden ondernemers in 2020 subsidie aanvragen vanuit SDE++. Naast de opwekking van hernieuwbare energie, kon in 2020 voor het eerst ook voor andere technieken die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot worden aangevraagd. 

Grote belangstelling

Door de grote belangstelling van ondernemers laat de eindstand van de eerste SDE++-openstellingsronde een prachtig resultaat zien. Het budget van € 5 miljard is beschikt aan in totaal 3.673 projecten. € 2,1 miljard gaat naar projecten voor afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Deze techniek vangt CO2 op en slaat deze op in lege gasvelden op zee, in plaats van deze uit te stoten. Zon-PV-projecten (fotovoltaïsche zonnepanelen, zon-PV) zijn met ruim € 2 miljard een goede tweede. 

Ook voor nieuwe technieken als een elektrische boiler of industriële warmtepomp was ruime belangstelling. In de gebouwde omgeving kunnen nu de eerste restwarmte- en aquathermieprojecten gerealiseerd worden. Dit zijn projecten waarbij respectievelijk restwarmte en water gebruikt worden om gebouwen te verwarmen. In totaal zorgen al deze projecten voor een vermindering van maar liefst 3,43 Mton CO2 per jaar. 

Aandeel projecten

In deze tabel is het aandeel in het totaal aantal beschikte projecten per type project te zien:

Type project

Aantal

Budget (€ mln)

Vermogen1

CO2-reductie per jaar [Mton CO2/jr]

Gemiddelde subsidie-intensiteit2 [€/tonCO2]

CO2-afvang en -opslag 6 2.123 - 2,34 48
Zon-PV op dak 3.488 1.153 1.851 0,33 67
Zon-PV op veld of water 114 864 1.752 0,31 86
Elektrische boiler 14 364 389 0,17 109
Biomassa warmte en WKK 3 137 48 0,08 111
Windenergie 13 99 107 0,06 38
Biomassa gas 3 90 24 0,04 164
Warmtepomp 25 76 48 0,06 66
Aquathermie 2 50 29 0,03 54
Restwarmte 3 43 28 0,03 61
Zonthermie 2 0 0 0,00 129
Eindtotaal 3.673 5.000 4.277 3,43 71

1 Het vemogen voor de categorie CO2-afvang en -opslag verwijst naar CO2-reducerend vermogen en bedraagt 325 tCO2/uur.
2 Dit is gebaseerd op verwachte inkomsten of vermeden uitgaven voor het geproduceerde product over de looptijd van de subsidie, waarmee de subsidie wordt verminderd.

Resultaten in beeld

Deze infographic laat daarnaast de spreiding van het resultaat van de SDE++ 2020 zien op de Nederlandse kaart:

Landkaart SDE-subsidie eindstand 2020

SDE++-openstelling 2021

Per 5 oktober 2021 heeft u een nieuwe kans om subsidie aan te vragen voor de SDE++. De regeling is open tot 11 november 17:00 uur. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de SDE++-pagina vindt u alle informatie over de openstelling en (bestaande en nieuwe) categorieën.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?