Ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting nu ook voor bewoners met zware zorgvraag

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

Vanaf 19 oktober 2022 wijzigt de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Ouderenhuisvesting voor bewoners met een zware zorgvraag, kunnen nu ook de SOO aanvragen. Verder wordt het budget voor de regeling in totaal met € 16 miljoen verhoogd in 2022 en 2023.

Meer vraag naar ontmoetingsruimten

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten. Hiervoor kunnen zij de SOO aanvragen.

Maximum aantal bewoners met zware zorgvraag vervalt

Eerder gold dat maximaal 50% van de bewoners een zware zorgvraag mocht hebben. Dit maximum vervalt nu. Daardoor kunnen initiatieven die zich richten op bewoners met een zware zorgvraag, nu ook gebruikmaken van de SOO.

Extra € 16 miljoen voor ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Om de ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting te stimuleren, is het budget in 2022 voor de SOO verhoogd van € 20 miljoen naar € 28 miljoen. Initiatieven en partijen kunnen tot 30 november 2022, 17:00 uur de SOO aanvragen.

Voor de 2e openstelling van de regeling in 2023, komt ook nog eens € 8 miljoen extra budget. Het nieuwe budget voor dat jaar wordt € 26 miljoen.

Meer weten over de SOO of de SOO aanvragen?

U leest meer informatie op Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?