Oprichting Europees octrooigerecht gaat laatste fase in

Gepubliceerd op:
21 januari 2022

Op 18 januari keurde Oostenrijk het Protocol over de voorlopige toepassing van de Unified Patent Court-Overeenkomst officieel goed. Dit is een beslissende stap op weg naar de oprichting van een Europees octrooigerecht - het Unified Patent Court (UPC) - en de invoering van een unitair octrooi.

Als het unitair octrooi een feit is, kunt u met één octrooi bescherming krijgen voor vrijwel de hele Europese Unie. Nu zijn daar nog afzonderlijke octrooien voor nodig. 

Rechtszaken over  unitaire octrooien lopen in de toekomst centraal bij het UPC. Voor klassieke Europese octrooien kunt u, tijdens een overgangsperiode van 7 jaar, kiezen voor het UPC of de nationale octrooirechter. De uitspraken van het UPC over inbreuk op of vernietiging van Europese of unitaire octrooien gelden straks in nagenoeg alle lidstaten van de EU.

Oprichting UPC

Oostenrijk is het 13e land dat het Protocol over de voorlopige toepassing van de UPC-Overeenkomst heeft geratificeerd, dat wil zeggen officieel goedgekeurd. Dit betekent dat nu genoeg lidstaten het protocol geratificeerd hebben om de ‘Provisional Application Phase’ op 19 januari 2022 van start te laten gaan. Dat is de laatste fase van de oprichting van het UPC. In deze fase gaan de bestuursorganen al van start zodat zij alle secundaire wetgeving definitief kunnen maken. Hieronder valt het belangrijke procesreglement met onder andere regels voor inbreuk- en nietigheidsprocedures. Verder worden de rechters aangenomen. Naar verwachting duurt deze fase ongeveer 8 maanden.

Start UPC en unitair octrooi

Zodra het voorbereidende werk voldoende is gevorderd, zal ook Duitsland de UPC-Overeenkomst ratificeren. De UPC-Overeenkomst treedt dan in werking op de 1e dag van de 4e maand na deponering van de akte van ratificatie. Zodra de UPC-Overeenkomst in werking treedt, waarschijnlijk 2e helft 2022, opent het UPC haar deuren. Tegelijkertijd komt dan ook het unitair octrooi beschikbaar.

Meer weten?

Lees meer over het unitair octrooi

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?