PIB-bedrijvencluster gaat samenwerken op Amerikaanse ruimtevaartmarkt

Gepubliceerd op:
24 oktober 2022

Een groep Nederlandse bedrijven gaat zich positioneren als een innovatieve en betrouwbare partner in de Amerikaanse ruimtevaartsector. Zij ondertekenden op 14 oktober een PIB-samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Andere bedrijven kunnen zich nog aansluiten.

Internationale ruimtevaartmarkt groeit hard

De internationale ruimtevaartmarkt groeit enorm door investeringen van zowel overheden als private investeerders (SpaceX, Blue Origin). Het gebruik van ruimtevaartsystemen – en verzamelen van ruimtevaartdata – speelt een cruciale rol bij de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw: voedselzekerheid, klimaatverbetering en veiligheid.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Amerikaanse ruimtevaartmarkt vormt wereldwijd de grootste markt, voor zowel bedrijven als overheden. Nederland heeft specialistische kennis op een aantal belangrijke deelgebieden, waaronder lasercommunicatietechnologie, ontwikkeling van kleine satellieten, en innovatieve satelliettoepassingen. Een groeiende export biedt kans op meer banen in de Nederlandse hightechsector.

Ruimte voor nieuwe bedrijven

Het PIB-cluster positioneert zich als 'Netherlands industries for cooperation with US space industry'. Het cluster bestaat momenteel uit de volgende bedrijven:

 •  AAC Hyperion
 •  Airbus Defence and Space Netherlands
 •  Dawn Aerospace Nederland
 •  ISISPACE Group
 •  LioniX International
 •  Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
 •  TNO
 •  Science and Technology Corporation
 •  SEKO Logistics Netherlands
 •  Software Improvement Group (SIG)
 •  Technolution
 •  Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
 •  West End Technologies

Thales Cryogenics is samenwerkingspartner. SpaceNed treedt op als coördinator van het programma. Het cluster staat open voor bedrijven die een goede aanvulling vormen.

Activiteiten

De komende 3 jaar wordt vooral ingezet op:

 • deelname aan belangrijke sectorale vakbeurzen in de Verenigde Staten;
 • organiseren van uitgaande en inkomende missies, matchmakingactiviteiten en andere bijeenkomsten (live en online);
 • kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Amerikaanse overheden, kennisinstituten en bedrijven; en
 • een gemeenschappelijke communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen in NL Branding-stijl.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert dit specifieke PIB-programma uit in nauwe samenwerking met het economische cluster op de Nederlandse ambassade in Washington, het consulaat-generaal in San Francisco, het ministerie van Defensie, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wilt u meer weten over dit cluster? Neem dan contact op met:

Marcel Knoors, Programmamanager Partnerships (RVO)
E: marcel.knoors@rvo.nl

SpaceNed: Hessel Kokke, Coördinator
E: hessel.kokke@spacened.nl

In samenwerking met:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?