Pilot flexibele, drijvende zonnepanelen voor op zee

Gepubliceerd op:
29 november 2021

Een consortium onder leiding van TNO is recent gestart met een onderzoek naar nieuwe, flexibele systemen voor het opwekken van zonne-energie op water. Onderdeel hiervan is een pilot met drijvende zonnepanelen voor op zee. Dit systeem is in de afgelopen dagen geïnstalleerd in het Fieldlab Green Economy Westvoorne in het Oostvoornse Meer, vlakbij de Maasvlakte.

Flexibele zonnepanelen

De pilot loopt tot de zomer van 2022. Het is een eerste stap in het realiseren van economisch rendabele zonnepaneelsystemen op zee. Het project, Solar@ Sea II gedoopt, ontvangt hiervoor subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanuit de Urban Energy-regeling.

Bijdrage aan energietransitie

In de pilot onderzoekt het consortium verschillende aspecten, zoals de energie-opbrengst van de flexibele zonnepanelen en het gedrag van het systeem bij golven en harde wind. Maar ook de aangroei van organisch materiaal, zoals algen, en de economische rendabiliteit van het systeem. Zonne-energie op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de energietransitie (de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie).

Meebuigen met golven

Het systeem bestaat uit twee drijvers van 7x14 meter met daarop 20 kilowattpiek (kWp) aan zonnepanelen. Het bijzondere aan de opstelling is dat zowel de zonnepanelen als de drijvers van flexibel materiaal zijn gemaakt. Het consortium ontwikkelde deze. Door deze toepassing buigen de drijvers en de panelen mee met de golven. Ze bieden dan minder weerstand aan de golven. Hierdoor kunnen de drijvers en de verankering lichter, en daarmee goedkoper, worden uitgevoerd dan bij starre (niet meebuigende) drijvers.

Vervolgstappen

Na afloop van deze pilot is de vervolgstap het bouwen en installeren van een systeem op de Noordzee. Het doel daarvan is allereerst het testen van een efficiënte installatie- en onderhoudsmethode. Het consortium ontwikkelt deze nu al. Dit is belangrijk, omdat installatie en onderhoud van drijvende systemen op zee veel lastiger is dan op land. Dit kan daardoor veel duurder uitpakken.

Vervolgens is de ambitie om rond 2024 een commercieel systeem van 1-5 megawattpiek (MWp) te bouwen. En deze aan te leggen en elektrisch aan te sluiten bij één van de nieuwe windparken op de Noordzee. De combinatie met windenergieprojecten op zee ligt voor de hand, omdat het elektriciteitsnet er al is. Er hoeven hierdoor geen extra kabels naar land gebracht te worden. Daarnaast vullen de manieren van opwek elkaar aan. De zon schijnt vaak namelijk volop, als er vrijwel geen wind is.

Consortium

Een breed consorstium voert de pilot uit. Naast TNO zijn Bluewater Energy Services, Genap, Marin, Endures en Avans Hogeschool als partner betrokken. Bluewater is verantwoordelijk voor de verankering van het systeem. Genap ontwikkelt de kunststof drijvers. Marin test de hydrodynamische eigenschappen van de drijvers in hun modeltest basin. Endures onderzoekt (voorkomen van) organische aangroei op de panelen en drijvers. En Avans ontwikkelt de onderhoud- en recyclingstrategieën voor dit systeem.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?