Provincies en gemeenten werken aan betere luchtkwaliteit met SpUk SLA

Gepubliceerd op:
11 maart 2022

In 2021 is aan provincies en gemeenten € 12 miljoen toegekend voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Dit is verdeeld over bijna 60 aanvragen. De regeling opent opnieuw van 1 april tot 1 oktober 2022 met wijzigingen in voorwaarden.

Met de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) werken gemeenten en provincies aan een verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Niet door achteraf de lucht te reinigen, maar door te zorgen dat de lucht niet vervuilt.

Wijzigingen in 2022

De SpUk SLA opent in 2022 met een paar verschillen ten opzichte van 2021:

 • Het maximum aantal van 5 aanvragen per aanvrager is gewijzigd in een maximum verlening van € 1,5 miljoen per aanvrager.
 • Een project moet uiterlijk afgerond zijn binnen 3 kalenderjaren na het jaar van de verlening van de uitkering. Dit was in de 1e tranche binnen 3 jaar direct na verlening.
 • Het vergaren van kennis- of adviesproducten is uitgebreid naar ‘kennisontwikkeling, advies en training’.
 • In de regeling staat duidelijker wat een sociale maatregel is en hoe de btw-compensatie werkt.
 • Bij elke aanvraag hoort een begroting van de investering. Daarbij is de keuzelijst van kostensoorten uitgebreid met:
  • kosten voor kennisontwikkeling, advies en training
  • juridische kosten
  • kosten ten behoeve van gedragsbeïnvloeding
  • onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Het totale budget voor 2022 is vastgesteld op € 10 miljoen.

Ideeën opdoen?

Laat u inspireren een aanvraag te doen en bekijk de pagina ‘Inspiratie voor uw schone lucht projecten’. U vindt hier voorbeelden van mogelijke projecten waarvan een deel dankzij de gewijzigde voorwaarden mogelijk is, bijvoorbeeld cofinanciering bij aanbesteding voor werktuigen zonder uitstoot en training op handhaving en scherper vergunnen.

Krijg inspiratie voor uw schone lucht projecten

Verdeling projecten van 2021

In de afbeelding hieronder ziet u hoe de projecten van 2021 zijn verdeeld over de thema’s uit de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2023. Een compleet overzicht van de projecten staat op de website van het Schone Lucht Akkoord.

Bent u tevreden over deze pagina?