Publicatieplicht vanaf € 100.000 TVL-steun

Gepubliceerd op:
23 september 2021

Bedrijven die vanaf € 100.000 TVL-steun ontvingen, zijn vanaf vandaag te vinden op de website van de Europese Commissie (EU). Behalve de bedrijfsnaam en het bedrag, staan ook de vestigingsplaats vermeld, de sector en of het een mkb-bedrijf is of niet.

Voor ondernemers in de primaire landbouw en visserij geldt een lagere drempel: hun gegevens worden vermeld vanaf een subsidiebedrag van € 10.000. 

Geldt voor alle Europese landen binnen EU

De drempelbedragen gelden voor de ontvangen subsidie voor één of meerdere TVL-periodes bij elkaar opgeteld. De publicatie is een verplichting die alle Europese landen binnen de EU hebben na het verstrekken van de staatssteun.

Definitieve subsidie kan anders zijn

De Europese Commissie publiceert alleen de gegevens van het eerste voorschot. Latere wijzigingen, zoals een hoger of lager bedrag, worden niet verwerkt. De gegevens kunnen dus afwijken van de definitieve subsidie die een onderneming ontving. De publicatie vindt uiterlijk een jaar na de datum van de TVL-beschikking plaats.

 

Bent u tevreden over deze pagina?