R&D-kosten verlagen? Vraag nu WBSO aan voor 2022

Gepubliceerd op:
8 november 2021

U kunt nu online een WBSO-aanvraag indienen voor 2022 via het nieuwe aanvraagportaal. Dit kan niet meer via eLoket. Lees meer over het aanvragen van WBSO voor 2022, de wijzigingen voor de WBSO in 2022 en de overgang naar digitale communicatie. 

Voor het aanvragen van WBSO heeft u een eHerkenningsmiddel nodig op niveau 3 (eH3) met een machtiging 'RVO diensten op niveau 3' of 'Alle diensten op niveau 3'. Dient u een volledige aanvraag in voor een ander bedrijf? Dan heeft u per bedrijf ook een ketenmachtiging nodig.

Wilt u vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van de WBSO? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 20 december 2021 in. Voor zelfstandigen is dit 1 januari 2022. 

Raadpleeg de indieningstermijnen en aanvraagvoorwaarden op de WBSO-kalender en lees meer over het aanvraagproces

Wijzigingen WBSO in 2022 voor ondernemingen met personeel

 • De parameters zijn aangepast. Het tarief voor de 1e schijf is nu 32% (was 40%) en het tarief voor de 1e schijf voor starters is 40% (was 50%).
 • U kunt eenvoudiger en met meer flexibiliteit WBSO aanvragen. Elke aanvraag die u indient, loopt automatisch tot en met 31 december. Aanvraagperiodes mogen elkaar nu overlappen. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag ingediend met startmaand januari? Dan kunt u daarnaast een nieuwe aanvraag indienen met bijvoorbeeld startmaand februari of maart. U kunt zo flexibeler inspelen op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. U kunt maximaal 4 aanvragen per jaar indienen (exclusief intrekkingen). De aanvraagperiode start op de 1e van de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag indient. Hierop is één uitzondering. Start de aanvraagperiode op 1 januari? Dan dient u de aanvraag uiterlijk 20 december in.
 • In uw 1e aanvraag van het kalenderjaar maakt u per project een realistische inschatting van de benodigde tijd (en eventuele kosten en uitgaven) t/m 31 december. Dien alleen een nieuwe aanvraag in:
  • voor nieuwe S&O-projecten; 
  • bij een wijziging van de inhoud van een S&O-project. Benoem in het aanvraagformulier de wijzigingen bij ‘Update project’; 
  • als u andere kosten en uitgaven gaat maken dan u heeft aangevraagd;
  • als u meer uren, kosten en uitgaven gaat maken dan u in totaal heeft aangevraagd.
 • Verrekening gaat per 2022 eenvoudiger. U kunt nu zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-voordeel u in welk aangiftetijdvak verrekent. U kunt bijvoorbeeld het totale bedrag in een bepaald aangiftetijdvak verrekenen. U kunt ook verrekenen via een door u gekozen verdeling over de aangiftetijdvakken.
 • Vraagt u in 2022 WBSO aan voor werkelijke kosten en uitgaven (geen forfait)? Houd u er dan rekening mee dat u alleen de specifieke kosten en uitgaven mag melden die u in de aanvraag heeft opgenomen én die RVO heeft toegekend. Dit geldt voor WBSO-aanvragen van 2022 en later.

Alle communicatie over aanvraag digitaal

Alle communicatie over uw aanvraag verloopt vanaf de aanvraag digitaal. Houd daarom uw mailbox in de gaten. Lees wat dit voor u betekent.

Meer weten?

Lees alles over de WBSO.

Bent u tevreden over deze pagina?