Ruim € 16 miljard SDE++-subsidie aangevraagd voor energie-opwek en CO2-vermindering

Gepubliceerd op:
27 oktober 2023

In de afgelopen aanvraagronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023 vroegen ondernemers maar liefst € 16,3 miljard subsidie aan. Dat meldt minister Jetten van Klimaat en Energie in een brief aan de Tweede Kamer. Het aangevraagde bedrag is ruim 2 keer zoveel als het budget van € 8 miljard.

Buizenstelsel voor het transport van CO2

De SDE++ was open voor aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober. Ondernemers dienden 1.970 aanvragen in bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare (duurzame) energie opwekken of met bepaalde technieken de CO2-uitstoot verminderen. RVO beoordeelt momenteel alle aanvragen. Volgende week gaan de eerste beschikkingsbrieven de deur uit. Hierin staat of de aanvrager de subsidie krijgt toegewezen of niet.

Bijna helft voor CO2-projecten

Het grootste deel van het subsidiebudget is aangevraagd voor projecten voor de afvang, opslag en gebruik van CO2 (€ 7,6 miljard).

Opvallend is verder dat ondernemers dit jaar meer dan het dubbele aanvroegen voor het opwekken van duurzame energie door vergisting en vergassing van biomassa, en de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het aangevraagde subsidiebedrag voor deze technieken steeg van ongeveer € 1,3 miljard in 2022 naar bijna € 3 miljard in 2023.

Minder rendabele technieken populair

De aanvraagronde in 2023 was de eerste met gereserveerde budgetten (‘hekjes’) voor technieken die nu nog minder rendabel zijn. Op de lange termijn zijn die technieken wel belangrijk voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groen gas en waterstof) produceren was elk € 750 miljoen subsidie gereserveerd. Ondernemers vroegen bij elk van die technieken voor een hoger bedrag aan dan het gereserveerde bedrag.

Meer aanvragen voor opwek zonne-energie en windenergie

Het aantal aanvragen voor zon-PV-installaties (zonnepanelen op daken, op water of in zonneparken) en windmolens op land is na een flinke daling in 2022 weer gestegen. Vooral voor de opwek van windenergie vroegen ondernemers flink meer aan: € 458 miljoen ten opzichte van € 108 miljoen in 2022 en € 33 miljoen in 2021.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?